Halvparten har bredbånd viser statistikk fra Post- og teletilsynet

I løpet av 1. halvår 2006 passerte antall bredbåndsabonnement en million. Tre av ti bredbåndskunder har tatt i bruk bredbåndstelefoni.

Det ringes stadig mer fra mobiltelefon, mens bruken av fasttelefon er synkende. Det viser tall fra Post- og teletilsynet (PT).

En million bredbåndsabonnement tilsvarer om lag halvparten av husstandene i Norge. Flere smakebiter fra statistikken:

* 18 av 100 husstander har ikke fasttelefon

* Det er registrert 4.886.755 mobilabonnement i Norge. Dette vil si en penetrasjon på 105 prosent. Av disse abonnementene brukes en del til alarmer, styringssystemer og så videre. Ifølge Norsk Gallup har over 10 prosent to eller flere abonnement.

* Hver mobilbruker snakker 13 minutter mer i mobiltelefonen og sender seks flere SMSer og en MMS mer per måned enn i fjor.