Soundgardens forretning på Ski Storsenter. Foto: Soundgarden.no AS

SOUNDGARDEN.NO AS KONKURS

Soundgarden.no AS har 11. februar begjært oppbud. Selskapet har 15 butikker, netthandel og 35 heltidsansatte. Nå arbeides det med ny drift. Oppdatert!

Publisert Sist oppdatert

– Det arbeides med mulig drift videre i selskapet, med færre butikker og ny eierstruktur, og jeg regner med at dette blir avklart i løpet av denne uken, sier produktsjef Christian Åkre til fagbladet Elektronikkbransjen.

Soundgarden.no AS ble videreført etter konkursen i Spaceworld Soundgarden AS i juni 2018, og har satset mer på lydprodukter enn det forrige selskapet. Åtte måneder senere har eier og daglig leder Jan Inge Solheim igjen måtte begjære oppbud. Totalt er det 107 personer på lønningslistene til selskapet.

Følg utviklingen i saken på elektronikkbransjen.no/soundgarden.

– Dette er en trist dag. Vi har jobbet hardt etter oppstarten i fjor sommer og fikk til positiv drift med akseptabel omsetning og god fortjeneste frem mot slutten av 2018. Dessverre var ikke oppstarten tilstrekkelig finansiert, det gjorde at vi ikke klarte å skaffe nok varer fremover mot jul, noe som igjen bidro til at omsetningen ikke ble som forventet den siste tiden. Eier har nå ikke klart å skaffe kapital videre til langsiktig drift, da er konkurs uunngåelig, sier Åkre til fagbladet Elektronikkbransjen.

Oppdatert: uttalelse fra Solheim

Klokken 13.43 mottar fagbladet Elektronikkbransjen denne uttalelsen fra daglig leder og styreleder Jan Inge Solheim på epost:– Soundgarden.no AS ble startet opp i juni 2018 gjennom oppkjøp av varelager og driftstilbehør fra boet etter Spaceworld Soundgarden med en egenkapital på 2 millioner kroner og bankfinansiering på 21,5 millioner kroner. En viktig forutsetning for langsiktig drift har vært å få inn risikokapital, og det har fra eier vært arbeidet kontinuerlig siden oppstart med å styrke kapitalsituasjonen og finansiering. Soundgarden.no AS leverte positivt EBITDA på kr 650.000,- og et underskudd på kr 700.000,- pr 31.12.18 og avsluttet første driftsår med positiv egenkapital. Økende utfordringer med likviditet og leverandørkreditt medførte at starten av 2019 ble svært utfordrende og den resterende egenkapitalen var tapt ved starten av februar. Som følge av dette melder selskapet nå oppbud. Det er sannsynlig at deler virksomheten vil kunne drives videre med en ny eier, heter det fra Solheim.

Tirsdag:FLERE ER INTERESSERT I SOUNDGARDEN

15 butikker rammet

Soundgarden.no AS har hatt butikker følgende steder: Bergen, Trondheim, Kristiansand (Sørlandssenteret), Oslo (Hammerborggata og Storgata), Forus, Sandvika Storsenter, Bodø, Magasinet Drammen, Ski Storsenter, Strømmen Storsenter, Levanger (Magneten Senter), Tromsø (Jekta Storsenter), Amfi Mandal og Haugesund. Hovedkontoret er i Ole Deviks vei i Oslo.

Les også:Onsdag legges bransjetallene frem

Produktsjef Christian Åkre (t. v.) og daglig leder Jan Inge Solheim i Soundgarden.no AS fotografert på IFA-messen i Berlin i september 2017, da selskapet het Spaceworld Soundgarden AS. Foto: Stian Sønsteng

Da Spaceworld Soundgarden AS gikk konkurs den 14. juni 2018, hadde selskapet 38 butikker, nettbutikk, og totalt 250 ansatte hvorav 83 i fulltidsstilling. Omsetningen i 2017 var 307 millioner kroner. Jan Inge Solheim var daglig leder, eneeier og styreleder i selskapet. Han var i 1994 med på å etablere Hi-Fi Center-kjeden, som den 1. juni 2008 endret navn til Soundgarden. Solheim eide da kjeden, som besto av 16 butikker.

I november 2013 åpnet Soundgarden sin første senterbutikk, på Sandvika storsenter, som den 18. butikken i kjeden. I mai 2015 ble kjeden slått sammen med Spaceworld, med Solheim som største eier med 55 prosent gjennom Skagen Invest & Consult AS, mens Reitangruppen AS eide resten. På dette tidspunktet hadde Spaceworld (etablert i 1984) 39 butikker, mens Soundgarden hadde 19 butikker.

I september 2016 kjøpte Solheim opp Reitangruppens aksjer, og ble eneeier. Spaceworld Soundgarden besto da av 45 butikker på kjøpesentre og i sentrumsnære lokasjoner.

38 butikker i fjor

Da Spaceworld Soundgarden gikk konkurs i juni i fjor, var de 38 butikkene heleid av kjeden. Av disse var rundt ti med fra Soundgarden-tiden, og det kjeden kalte lydspesialister.

Til E24.no uttalte bostyrer Karen Margrethe Rime den 14. juni i fjor:

– Leverandørkravene er på 52 millioner, og det omfatter trolig noe av pantekravene, men ikke alle. På toppen kommer også de offentlige kravene, sa Rime til E24.

Tirsdag 19. juni kunne fagbladet Elektronikkbransjen fortelle at 16 av de 38 butikkene i det konkursrammede selskapet ville gjenoppstå i Soundgarden.no AS.

– Det er likevel ingen grunn til å verken juble høyt eller sprette korker, siden mange av våre tidligere ansatte ikke er med videre – og mange av våre leverandører har tapt store penger på konkursen, sa Christian Åkre til fagbladet Elektronikkbransjen den gangen.

Han hadde sammen med Ivar Haraldstad og Tor Arne Myklebust utgjort ledergruppa i Spaceworld Soundgarden AS, noe de også gjorde i Soundgarden.no AS. Jan Inge Solheim var styreleder og daglig leder. I en epost til fagbladet Elektronikkbransjen skrev Solheim i juni 2018 at han var fornøyd med at det var mulig å videreføre deler av kjeden og redde mange arbeidsplasser.

– Samtidig er det kjedelig og trist at mange dyktige medarbeidere nå ikke får være med videre. Vi må også være ydmyke på at det vil kreve mye å få på plass tilliten hos mange av leverandørene som har tapt på konkursen i Spaceworld Soundgarden AS, het det fra Solheim.

Powered by Labrador CMS