IKT-Norge, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Norsirk arrangerer 31. august en digital konferanse om det grønne skiftet.

KONFERANSE OM SIRKULÆRTEKNOLOGI

I 2021 kommer det nye direktiver og en nasjonal plan for sirkulærøkonomi som vil påvirke bransjen. Den 31. august holder Stiftelsen Elektronikkbransjen en stor digital konferanse om det grønne skiftet.

Publisert Sist oppdatert

I vår la miljøvernminister Sveinung Rotevatn fram regjeringens plan for en nasjonal, grønn sirkulærøkonomi, og 2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer innen IKT- og elektronikkbransjen.

Hva betyr det for deg som leverandør, forhandler eller verksted?

I valgåret 2021 får Norge sin første nasjonale strategi for sirkulær økonomi, det er også året hvor European Green Deal - Circular Economy Action Plan trer i kraft og på toppen av det kommer også EUs nye taxonomi, økodesigndirektivet og “Right to repair”.

Sammen med IKT-Norge og Norsirk arrangerer Stiftelsen Elektronikkbransjen en digital konferanse den 31. august, som tar for seg alle de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene.

Vi samler topp-politikere i Norge og Europa, næringslivsledere og samfunnstopper for å gi svar på hva de nye direktivene og planene vil få for den norske elektronikkbransjen.

Pris: 100,-
Du finner mer informasjon og påmelding her.

Program:

0900: Velkommen: Digitalisering og sirkulærøkonomi frem mot 2030

Norges nye nasjonale strategi for sirkulær økonomi - betydningen for it- og elektronikkbransjen.

Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
Marte Ottemo, kommunikasjonssjef, Stiftelsen Elektronikkbransjen
Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk

Keynote: Louise Coch, Director of Sustainability, Dell Global

Norges første nasjonale strategi for sirkulær økonomi og dens betydningen for IT- og elektronikkbransjen.

Panelsamtale:
Lars Haltbrekken - tidligere leder i Naturvernforbundet og Stortingsrepresentant for SV
Einar Wilhelmsen, byråd for finans i Oslo kommune (MDG)
Paul Chaffey, statssekretær (H)
Ordstyrer: Mali Hole Skogen

Betydningen av sirkulær økonomi for digital suverenitet

Digitalisering er en maktfaktor i utformingen av økonomi, politikk og maktbalansen i verden.

Industri 4.0, den digitale revolusjonen, fremtidig infrastruktur og teknologisk innovasjon er avhengig av tilgangen på metaller som inngår i elektronikk.

I dag er Norge og den vestlige verden fullstendig avhengig av tilgang på råvarer fra noen ganske få markeder i verden. Samtidig har Arbeiderpartiet tatt til orde for å opprette et statlig selskap for gruvedrift på havbunnen.

Vi tar diskusjonen - hvilken rolle spiller sirkulær økonomien for Norges fremtidige digitale suverenitet?

Innledning ved Torgeir Waterhouse, sikkerhetsekspert og partner i Otte.

Innledning ved Professor Egil Tjåland, Generalsekretær, Norsk forum for Marine Mineraler: "Demokrati vs Miljø - gruvedrift på havbunnen"

Panelsamtale:
Stig Ervik, administrerende direktør, Norsirk
Jan Adelsten Røsholm, administrerende direktør, Stiftelsen Elektronikkbransjen
TBA
TBA
TBA
Ordstyrer: Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling, IKT-Norge

Ombruk av elektronikk - hvordan får vi det til?

Nordmenn har lenge vært gode på gjenvinning, nå flyttes fokus til ombruk. Hvordan kan vi reparere, gjenbruke og sette brukte produkter tilbake på markedet på en trygg måte?

Hvis vi mener alvor med sirkulær økonomi, må vi ha på plass økonomiske insentiver som driver frem et helt nødvendig ombruksmarked for elektronikk.

Hvilke forretningsmuligheter finnes, hvilke politiske beslutninger kan lette dette arbeidet, og hvor stor påvirkning kan ombruk ha på miljøet?

Innledning: Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

Innlegg: «Reuse - the new European sustainable approach» ved Korinna Hegarty, Director Environment Policy, Applia

Innlegg og panelsamtale:

Pål Haugen, daglig leder, OmBrukt AS «Her er Elektronikkbransjens ombruksløsning»
Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of sustainability Elkjøp Nordic, «Elkjøp Green Deal»
Ronny Blomseth, administrerende direktør i Power International
Henning Romero Skallist, Head of Services, Foxway Group «Det er penger å tjene på ombruk - politiske reguleringer og flaskehalser»
Anine Dedekam, administrerende direktør, Restarters
Ordstyrer: Guro Kjørsvik Husby

Økodesign og Right to Repair

Økodesigndirektivet har fått en kraftig oppdatering. Det er fra i mars i år gjeldende i EU, og vil implementeres i norsk lov via EØS-avtalen.

Det stiller krav til produsenter og importører for å tilrettelegge for økt ombruk, og begrense elektronikkprodukters miljøbelastning.

Energimerkeordningen gir forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet, mens «right to repair» sier at produkter må produseres på en måte som gjør dem enkle å reparere og sier i hvilken grad det lar seg gjøre. Endrer direktivet hvordan produsentene vil designe sine produkter framover? Hvordan påvirker det butikkene som får nye merkeordninger å forholde seg til, og hvilke nye regler gjelder for importører?

I denne sesjonen tar vi deg gjennom reglene, mulighetene og konsekvensene for norske bedrifter og forbrukere.

Innlegg: «EUs nye regelverk - en innføring i regelverk og EUs ambisjoner» ved Wolfgang Behrend, First Counsellor and Deputy Head of the EU Delegation to Norway

Innlegg: Hva vil økodesign-direktivet bety for norske bedrifter? Jon Ivar Tidemann, VP Energy & Environment, Nemko Group

Innlegg og panelsamtale:
Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet
Nina Wilhelmsen, direktør IBM
Morten Hoff, administrerende direktør i Wilfa
Ordstyrer: Marte Ottemo, kommunikasjonssjef Stiftelsen Elektronikkbransjen

Hvordan begynne rapportering på sirkulær økonomi?
Alle IT- og elektronikkselskaper bør være godt igang med bærekraftsrapportering. Men hvordan inkludere sirkulær økonomi i rapporteringen.

Alle IKT-Norges medlemmer får 30% rabatt på bruk av det digitale rapporteringssystemet Cemasys og sammen med dem og Nordsirk skal IKT-Norge utvikle egne moduler for rapportering på sirkulær økonomi.

Er du klar for å finne ut hva det innebærer og å begynne å rapportere på sirkulær økonomi er dette sesjonen for deg.

Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftdirektør i IKT-Norge
Guro Husby, markedssjef, Norsirk
Synne Helletun Næss, Bærekraftssjef Cemasys

Powered by Labrador CMS