I 2021 kommer en rekke nye direktiver og regler om sirkulærøkonomi og det grønne skiftet som vil påvirke den norske elektronikkbransjen. Foto: Norsirk
I 2021 kommer en rekke nye direktiver og regler om sirkulærøkonomi og det grønne skiftet som vil påvirke den norske elektronikkbransjen. Foto: Norsirk

KONFERANSE OM SIRKULÆRTEKNOLOGI

I 2021 kommer det nye direktiver og en nasjonal plan for sirkulærøkonomi som vil påvirke bransjen. Den 31. august holder Stiftelsen Elektronikkbransjen en stor digital konferanse om det grønne skiftet.

Publisert Sist oppdatert

Denne uke la miljøvernminister Sveinung Rotevatn fram regjeringens plan for en nasjonal, grønn sirkulærøkonomi, og 2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer innen IKT- og elektronikkbransjen.

Hva betyr det for deg som leverandør, forhandler eller verksted?

I valgåret 2021 er året Norge får sin første nasjonale strategi for sirkulær økonomi, det er også året hvor European Green Deal - Circular Economy Action Plan trer i kraft og på toppen av det kommer også EUs nye taxonomi, økodesigndirektivet og “Right to repair”.

Sammen med IKT-Norge og Norsirk arrangerer Stiftelsen Elektronikkbransjen en digital konferanse den 31. august, som tar for seg alle de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene.

Vi samler topp-politikere i Norge og Europa, næringslivsledere og samfunnstopper for å gi svar på hva de nye direktivene og planene vil få for den norske elektronikkbransjen.

Pris for deltakelse er 450 kroner for Stiftelsen Elektronikkbransjens medlemmer, og 890 kroner for ikke-medlemmer. Du finner mer informasjon og påmelding her.

Program:

0900: Velkommen: Digitalisering og sirkulærøkonomi frem mot 2030

 • Norges nye nasjonale strategi for sirkulær økonomi - betydningen for it- og elektronikkbransjen.
  Samtale mellom klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.
 • Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
 • Marte Ottemo, kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen
 • Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk

0945: Betydningen av sirkulær økonomi for digital suverenitet
Digitalisering er en maktfaktor i utformingen av økonomi, politikk og maktbalansen i verden. Industri 4.0, den digitale revolusjonen, fremtidig infrastruktur og teknologisk innovasjon er avhengig av tilgangen på metaller som inngår i elektronikk.

 • Innledning ved Jon Hansen Minister Councellor at Royal Norwegian Embassy Berlin
 • Innledning ved Torgeir Waterhouse, Otte
 • Panel: Fredrik Syversen, direktør strategi og forretningsutvikling, IKT-Norge (ordstyrer)
 • Ine Marie Eriksen, Norges Utenriksminister (H)
 • Espen Barth Eide, Energi og Miljøkomiteen på Stortinget (DNA)
 • Stig Ervik, administrerende direktør, Norsirk
 • Jan Adelsten Røsholm, administrerende direktør, Elektronikkbransjen

1000: Ombruk av elektronikk


Nordmenn har lenge vært gode på gjenvinning, nå flyttes fokus til ombruk. Hvordan kan vi reparere, gjenbruke og sette brukte produkter tilbake på markedet på en trygg måte? Hvilke forretningsmuligheter finnes, hvilke politiske beslutninger kan lette dette arbeidet, og hvor stor påvirkning kan ombruk ha på miljøet?

Innlegg ved:

 • Korinna Hegarty, Director Environment Policy, Applia “Reuse - the new European sustainable approach”
 • Pål Haugen, daglig leder, OmBrukt AS “Presentasjon av Elektronikkbransjens OmBrukt”
 • Henning Romero, Foxway, VP Sale - Det er penger å tjene på ombruk - politiske reguleringer og flaskehalser
 • Marte Ottemo, kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen (ordstyrer)

1100: Ombruk av elektronikk - hvordan får vi det til?
Hvis vi mener alvor med sirkulær økonomi må vi ha på plass økonomiske insentiver som driver frem et helt nødvendig ombruksmarked for elektronikk. Hvordan får vi det til?

 • Liv Freihow, Direktør politikk, IKT-Norge (ordstyrer)
 • Kari Elisabeth Kaski (SV)
 • Torstein Tvedt Solberg (A)
 • Ola Elvestuen (V)
 • Une Bastholm (MDG)

1130: Right to Repair


I mars 2020 vedtok EU-kommisjonen det nye økodesigndirektivet. En av byggesteinene i det nye direktivet er retten til å reparere elektronikk for alle EU-borgere. «Right to Repair» innebærer at produkter må produseres på en måte som gjør det mulig å reparere enheten, og er også en merkeordning som sier noe om hvor enkelt et produkt lar seg reparere. Merkeordningen angir i prosent hvor stor del av produktet som kan repareres, og gjør det enklere for forbrukeren å velge bærekraftig. I denne sesjonen tar vi deg gjennom politikken, mulighetene og konsekvensene for Norge.

 • Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftdirektør, IKT-Norge
 • Innlegg : Wolfgang Behrendt

Panel:

 • Nina Wilhelmsen, direktør IBM
 • Erik G Sønsterud, konsernsjef, Elkjøp Nordic / Camilla Skjelsbæk Gramstad Head of sustainability Elkjøp Nordic
 • Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk
 • Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet

1215 : Økodesigndirektivet - hva er det og hvilken betydning vil det få i Norge?
Økodesigndirektivet er fra i mars gjeldende i norsk lov. Det stiller krav til produsenter og importører for å tilrettelegge for økt ombruk, og begrense produktenes miljøbelastning. Energimerkeordningen gir forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet. Foreløpig er det store hvitevarer, lyskilder og TVer, men stadig flere produktgrupper vil komme til. Endrer direktivet hvordan produsentene vil designe sine produkter framover? Hvordan påvirker det butikkene som får nye merkeordninger å forholde seg til, og hvilke nye regler gjelder for importører?

 • Marte Ottemo, kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen (ordstyrer)
 • Nemko (TBA)
 • Ronny Blomseth, Administrerende direktør i Power International
 • Louise Coch, Director of Sustainability, Dell Global
 • Anine Dedekam, CEO Restarters

1300: Hvordan begynne rapportering på sirkulær økonomi?
Alle IT- og elektronikkselskaper bør være godt igang med bærekraftsrapportering. Men hvordan inkludere sirkulær økonomi i rapporteringen. Alle IKT-Norges medlemmer får 30% rabatt på bruk av det digitale rapporteringssystemet Cemasys og sammen med dem og Nordsirk skal IKT-Norge utvikle egne moduler for rapportering på sirkulær økonomi. Er du klar for å finne ut hva det innebærer og å begynne å rapportere på sirkulær økonomi er dette sesjonen for deg.

 • Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftdirektør i IKT-Norge
 • Guro Husby, markedssjef, Norsirk
 • Synne Helletun Næss, Bbrekraftssjef Cemasys
Powered by Labrador CMS