HD IKKE BARE PÅ TV

HD-formatet gjelder ikke bare TV-skjermer. Nå kommer det også for fullt på spill, DVD og videokameraer.

Mange glemmer at video med høy oppløsning ikke bare er synonymt med TV. Nye formater er på vei inn i markedet med stor kraft: elektroniske spill og spillkonsoller, Blu-ray og HD DVD, videokameraer og elektroniske stillbilder. Spillmarkedet alene har en omsetning på flere milliarder kroner, men er foreløpig utenfor statistikkene vi operer med.

Høy DVD-omsetning

Totalomsetningen av DVD-spillere i 2007 var 586.000, som er nær ved toppårene 2004 og 2005. I massemedia er det fokusert på at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder å se film på DVD. Dette er nok hovedårsaken til den høye omsetningen av rene avspillere. Fjoråret viste som ventet vekst av bærbare spillere. Dette segmentet tar også med seg kombinasjon for bruk i bil, der det er lav omsetning av fastmontert DVD-utstyr. Foreløpig er det liten omsetning av de to HD-formatene, Blu-ray og HD DVD, og selv med forventet dobling av omsetning de to neste årene kommer vi ikke opp i noe stort antall.

Salget av filmer i HD-formatene er også meget lavt, bare 0,7 prosent av totalomsetningen for DVD-filmer i fjor. Vi må imidlertid ikke glemme en meget stor omsetning av spillkonsoller som kan spille av HD-filmer.

Nye opptaksmedier

Det skjer en eventyrlig utvikling av videokameraene. De tradisjonelle opptaksmediene, plater og bånd, blir etter hvert erstattet av minnekort, fastminne (flash) og harddisk. Nå kommer minnekort med kapasitet helt opp til 32 GB, neste år er det sikkert det dobbelte. De utkonkurrerer på sikt de tradisjonelle opptaksmediene. Samtidig åpner det veien for videokamera med HD-oppløsning som kan lages med små ytre dimensjoner og lav vekt. Vi snakker til og med om kameraer med full HD. I 2007 ble det ny rekordomsetning av videokameraer med 95.000 stykk. Det er vekst på sju prosent i volum fra 2006.

Speilrefleks øker

Når det gje lder stillbildekameraene ligger omsetning av kompaktkameraer på i overkant av 400.000 enheter. Det har vært en meget stor økning i omsetning av speilreflekskameraer, som i den digitale verdenen er i ferd med å bli en viktig del av forbrukermarkedet. De fleste kameraene av begge hovedtyper har meget høy oppløsning.

Mobiltelefonen er for lengst blitt et stillbildekamera for mange. Med stadig bedre bildekvalitet og ikke minst med unike muligheter å sende og motta bildefiler, er mobiltelefonen et produkt som utgjør en viktig del av dette markedet.

Fagbladet elektronikkbransjen nr.1/2008

Powered by Labrador CMS