HTCpro

Pressemelding fra HTC 9. mai 2012:

Denne produktnyheten er en direkte gjengivelse av en pressemelding fagbladet Elektronikkbransjen har mottatt, og er ikke redaksjonelt behandlet.

HTC lanserer HTCpro for å kunne adressere bedriftsmarkedet bedre

I forbindelse med lanseringen har HTC hentet frem et White Paper som omhandler mobil sikkerhet. Det er en veiledning til hvordan man trygt kan integrere medarbeiderens mobilenheter i bedriften.

På CTIA WIRELESS offentliggjorde HTC Corporation, som er en av de ledende globale aktørene innen mobil innovasjon og design, en rekke nye mobilløsninger fra HTCpro™ . Dette er løsninger som skal adressere bedriftsmarkedets økende behov for å gjøre deres virksomhet og medarbeiderne mer mobil ved å understøtte og levere essensielle mobile løsninger. HTCpro integrerer device management-, sikkerhets- og andre nøkkelfunksjoner i brukergrensesnittet til HTC SenseTM og er på den måten med på å hjelpe bedriftenes IT-avdelinger med å kunne integrere de mobile enhetene på arbeidsplassen på en sikker måte.

I forbindelse med lanseringen har HTC publisert asic Principles for a Secure Mobile Computing Program” et white paper som skal veilede CIO-er og IT-avdelinger i etableringen av et sikkert Mobile Computing nettverk, og som samtidig adresserer utfordringene ved trenden "bring your own device" [BYOD] der man vil kunne oppfylle medarbeidernes økende behov av å bruke én mobil enhet både privat og på jobben. Dette papiret omhandler fallgropene ved Mobile Computing, og beskriver de grunnleggende prinsippene for hvordan bedriftene kan øke medarbeiderens fleksibilitet, virksomhetens produktivitet og samtidig være med på å skape en større trygghet i arbeidet med å gjøre bedriften mer mobil.

"Grensen mellom den private mobilenheten og det man tradisjonelt oppfatter som bedriftens enhet viskes ut og har gjort det vanskeligere å administrere enhetene i bedriftene," sier Peter Frølund, Nordisk direktør for HTC. "I kraft av at medarbeiderne blir mer og mer mobile, ser vi i dag at både små og store bedrifter tilbyr flere forskjellige enheter eller ønsker å understøtte de private mobilenhetene som medarbeiderne selv tar med seg. Med HTCpro er både medarbeideren og bedriften sikret at når de velger HTC, så kan medarbeiderne være produktive på farten, og enhetene fungerer sikkert i samspill med bedriftens IT-miljø."

Produktivitets- og sikkerhetsfunksjoner i HTC Sense

Med HTCpro sørger HTC for at alle enheter i porteføljen kan brukes både til private gjøremål og forretningsrelevante oppgaver via det nye, enkle og intuitive HTC Sense 4-grensesnittet.

De nyeste HTC-enhetene har integrerte applikasjoner for dokumenthåndtering som gir mulighet for å lese og redigere de vanligste dokumentformatene. Videre har enhetene forbedret e-post- og kalenderfunksjoner, mulighet til å skrive ut dokumenter via Wi-Fi, og deling av internettforbindelse med andre enheter. I tillegg har porteføljen forbedrede sikkerhetsfunksjoner. Funksjoner fra HTCpro gjør det mulig å kryptere enhetenes hukommelser ved hjelp av Advanced Encryption-standarden AES, og de mobile enhetene støtter samtidig oppsetningen av Cisco Anyconnect virtual privat network (VPN) som gjør det mulig for sikker tilkobling til HTC-enhetene. Medarbeiderne kan selv justere innstillingene direkte på enheten, og IT-avdelingen kan administrere oppsetningen av enhetene sentralt ved å benytte seg av noen av de mange Mobile Device Management løsningene på markedet.

Bedre støtte for Microsoft Exchange sikkerhetspolicyer gjør det mulig å tildele en mer sikker AktiveSync-policy, som for eksempel adgangsregler for enhetene eller muligheten til å sperre bruken av enkelte funksjoner som SMS, deling av internettforbindelse, SD-kort, Wi-Fi samt bruken av Bluetooth. Hvis bedriften har behov for å beskytte følsom informasjon, er det mulig å kreve kryptering av mobilenhetenes hukommelse og fjernslette informasjon hvis en enhet blir borte.

HTCpros nettverk av løsningspartnere

HTCpro samarbeider også med en rekke partnere for å sikre for å gøre essensielle løsninger mobile med HTC-enhetene. I samarbeid med IBM arbeider HTCpro med å levere en integrering mellom HTC-enheter og en rekke IBM Lotus-produkter. Målet med samarbeidet er å levere driftssikre og kostnadseffektive løsninger til mobile IBM Lotus-brukere globalt.

Til de bedriftene som har strenge krav til administrering av egne mobilløsninger, har HTCpro et nært samarbeid med ledende leverandører av Mobile Device Management løsninger (MDM), blant annet MobileIron, Airwatch, Fiberlink, SOTI, Zenprise® og 3LM. Med HTCpro vil HTC sikre et enda bedre samspill mellom de ledende MDM-løsningene og HTC enheter, for dermed å levere markedets beste løsninger som lever opp til de kravene som bedriftsmarkedet stiller.

"Hos HTC streber vi etter å skape kreative og innovative løsninger i samarbeid med våre partnere, som kan hjelpe oss med å tilby den mest personlige opplevelsen samtidig som vi sikrer at bedriftens medarbeidere kan være produktive når de er på farten - noe som bedriftsmarkedet ønsker i økende grad," sier Lars Toft, HTCs nordiske bedriftssjef som står i spissen for HTCpro i Norden. "HTCpro’s samarbeid med en rekke anerkjente og ledende leverandører som Cisco, IBM og Polycom gjør at bedriftskundene kan dra nytte av leverandørenes løsninger mobilt når de velger å implementere HTC-enheter i bedriften."

HTC-enhetene er sertifisert som Polycom®RealPresence®Mobile, en sikker og brukervennlig videokonferanseløsning som gjør det mulig å holde videomøter utenfor møtelokalet da de ansatte enkelt kan sette opp et videomøte med andre standard videosystemer via HTC-enhetene. Det omfatter videokonferanserom, desktopløsninger, nettbrett og andre smarttelefoner i HD-kvalitet.

HTCpros samarbeid med løsningspartnere gir bedriftkunderne muligheten for å optimalisere eksisterende investeringer i device management, sikkerhets- og konferanseløsninger, eller omkostningseffektivt tilpasse løsningene til deres behov.

Om HTCpro

HTCpro er utviklet for å gjøre det enklere for bedriftene å godkjenne og integrere HTC-enhetene i deres IT-miljø. HTCpro har fokus på å levere driftssikre løsninger til bedriftsmarkedet på tvers av porteføljen av HTC-enheter ved å støtte nøkkelfunksjoner og samarbeide med bransjens ledende løsningspartnere. Mer informasjon om bedriftsrelaterte muligheter med HTC-enhetene og det brede utvalget av løsninger via HTCpro finnes på www.htcpro.com

Powered by Labrador CMS