iRobot Roomba 780

Pressemleding fra Witt 28. november 2011:

Denne produktnyheten er en direkte gjengivelse av en pressemelding fagbladet Elektronikkbransjen har mottatt, og er ikke redaksjonelt behandlet.

Håndterer alle gulvoverflater.

Optiske støvsensorer sørger for grundig rengjøring.

Fjernkontroll følger med.

Roomba er utstyrt med iAdapt™ Responsive Cleaning Technology som overvåker rengjøringsområdet 60 ganger i sekundet, og bruker de mange sensorene sine pluss mer enn 40 tilpasningsmuligheter for at rengjøringen skal bli så effektiv som mulig.

Roomba 780 er utstyrt med støvdetektorteknologi i serien 2, og sørger for en ekstra grundig rengjøring av spesielt tilsmussede områder. Indikatoren for full beholder forteller når beholderen må tømmes.

Design og produktforbedringer

 

Nytt og bedre filter

Fanger opp støvpartikler ned til 0,3 mikrometer – noe som begrenser resirkuleringen av fine støvpartikler og i stedet blåser ut renere og sunnere luft.

 

Avansert rengjøringshode

Sørger for optimal oppsamling av støv, smuss, hår og allergener fra tepper og harde gulvoverflater.

AeroVac™ Serie 2

Det kraftige vakuumet trekker hår og smuss vekk fra børstene og sender det til støvbeholderen. Den effektive støvbeholderen fylles jevnt og har større kapasitet enn tidligere Roomba®-modeller!

Lengre batterilevetid

Benytter avansert “power management”-programvare til å forlenge batterilevetiden med opptil 50 % sammenlignet med tidligere Roomba®-modeller!

 

Soft-Touch støtdemper

Reduserer kontakten mellom overflaten på Roombas støtdemper og vegger, møbler og andre hindringer.

Dirt Detect™ Serie 2

I særlig tilsmussede områder beveger Roomba seg frem og tilbake for å sikre effektiv rengjøring.

Powered by Labrador CMS