Juridisk ved Jan A. Røsholm

Send juridiske spørsmål og problemstillinger til Jan A. Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen på [email protected]

Kjøp i utlandet

Hvordan er det med reklamasjonsrett ved kjøp av produkter i utlandet eller gjennom en utenlandsk nettbutikk? De fleste er leverandører har jo en internasjonal garanti.

SVAR: Dette er en gjenganger. Først må vi skille mellom reklamasjon og garanti. Garanti er en tilleggsytelse gitt fra leverandør, mens reklamasjon er en lovpålagt rettighet som er beskrevet i Forbrukerkjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven regulerer forbrukerkjøp foretatt i Norge. Dette betyr at det er lovverket i landet produktet er kjøpt som gjelder, selv om produktet tas med til Norge. Det samme gjelder ved kjøp av utenlandske nettbutikker. Til informasjon har Sverige tre års reklamasjonsrett på forbrukerkjøp, mens Danmark (og tilnærmet resten av Europa) har to år.

Fjernsynslisens

Min kunde ser ikke på TV, han bruker apparatet kun til spill. Må det da betales TV-lisens til NRK?

SVAR: TV-lisensen er en avgift for å besitte et TV-apparat. Det er ikke noe krav i forskriften som sier at man faktisk må se på TV for å betale lisens. Husk o gså at mange andre produkter enn bare TV-apparatet er lisenspliktige. Dette gjelder blant annet TV-kort for PC, DVD spillere (med mottaker) og bokser med mottaker.

Flere har også spurt om de skal betale TV-lisens når de samtidig betaler et TV-abonnement til en satellitt-, kabel- eller bakkenettleverandør. Svaret her er også ja.

Retur av kjøleskap

En kunde av oss kjøpte et kjøleskap som vi fraktet hjem. Vi har avtale med et lokalt transportselskap. Kunden ba sjåføren om å ta med det gamle kjøleskapet tilbake for innsamling av EE-avfall, noe som var greit. Kunden ville samtidig at vi skulle ta med en gammel komfyr, en vaskemaskin og en masse annet elektrisk avfall. Han hadde ryddet skikkelig opp. Vår sjåfør sa at dette kunne han ta med, men mot et pristillegg. Kunden nektet å betale og henviste til at han hadde betalt miljøavgift på alle produktene, og at vi som butikk plikter å ta dette i mot, uavhengig om kunden har kjøpt varene i vår butikk. Har kunden rett?

SVAR: Nei, kunden har ikke 100 prosent rett. I forskriften om miljøgebyr (som er hjemlet i Lov om forurensing) står det at butikken har plikt til å ta i mot EE-avfall på utsalgsstedet. Det er uvesentlig om butikken har solgt produktene eller ikke. Transport fra hjem til butikk er altså ikke inkludert i miljøgebyret.

Gavekort

Vår butikk planlegger å selge en del gavekort som julegaver. Kan vi sette begrensinger slik at disse ikke kan brukes på salgsvarer i januar?

SVAR: Det er mulig å sette begrensinger på bruk av gavekort, både på hvor lenge det er gyldig og hva det kan brukes til. Men slike begrensinger MÅ avtales ved kjøpet av gavekortet, slik at kjøper er inneforstått med disse begrensingene. Et gavekort er gyldig i tre år, dersom ikke noe annet er avtalt.

CE-merking

Produkter vi selger er CE-merket. Betyr dette at de er kontrollert av myndighetene eller annen kontrollinstans?

SVAR: Et CE-merke er kun en erklæring fra produsenten som at produktet tilfredsstiller regelverket i EU. Produsenter av blant annet elektriske produkter må ha denne egenerklæringen på produkter, ellers kan de ikke markedsføres i EU- og EØS-landene.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr. 8/2007