ARBEIDER MED KAPSELRETUR

– Problemet med gjenvinningsdebatten er at man fokuserer på enkeltelementer i stedet for hele livsløpet til produktet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Nespressos sjef i Norge, Geir Kronbæck, når vi konfronterer ham med de stadige sakene i media om miljøaspektet selskapets aluminiumskapsler representerer.

– Rundt 80 prosent av miljøfotavtrykket til en kopp kaffe ligger i produksjonen av kaffen og transport, mens de resterende 20 prosentene er emballasjen. Hovedfokuset vårt har vært å sørge for å gjøre ting riktig i de første 80 prosentene, og vi er godt i gang med å finne enda bedre løsninger for resten av miljøsyklusen, sier Kronbæck til fagbladet Elektronikkbransjen.

Når det gjelder kapslene, mener Nespresso at kvaliteten på kaffen er det viktigste.

Om vi klarer å få denne returordningen til å bli landsdekkende kan jeg ikke love, men det er ambisjonen

– Da trenger vi en aluminiumskapsel for å garantere for kvaliteten. Med 19 bars trykk i maskinene våre må det være noe som holder, pluss at kapselen skjermer for lys og ytre påvirkninger. Det er når kapselen kommer hjem til folk debatten begynner, og vi har lest i media at man i Hamburg ønsker å forby kaffekapsler. Vi har mer tro på at ting legges til rette for folk, og her hjemme etablerte vi i fjor et pilotprosjekt sammen med Oslo kommune. Dette er nå rullet ut, med over 20 gjenvinningsstasjoner. Oslo er en foregangskommune i verden når det gjelder å være proaktive i å hjelpe innbyggerne, i stedet for å innføre et forbud, sier Kronbæck.

Retur på jobben

Han snakker seg varm om temaet, som tydeligvis er noe han har arbeidet mye med.

– Du har også dette med folks eget miljøinitiativ. I Sverige har man egne gjenvinningskontainere for metall, og der kan man levere våre kapsler. I Norge blandes glass og metall, og da kan ikke våre kapsler leveres, med mindre man selv har fjernet kaffen og leverer denne sammen med matavfallet. Hvis man drikker fire kopper kaffe hver dag, trenger det ikke være den store innsatsen man må gjøre, sier Kronbæck.

Han understreker derimot at Nespresso som premiummerke ønsker å tilby en løsning som krever minst mulig av kundene.

– I tillegg til gjenvinningsstasjonene i Oslo, tar vi mot brukte kapsler i butikkene våre, samt ved 13 postkontor over hele landet. Vi har dessuten returordninger for våre bedriftskunder, der de ansatte også kan ta med kapslene hjemmefra. Sammen med Norsk gjenvinning har vi laget et system på Haraldrud i Oslo, der kaffe og aluminium separeres og gjenvinnes. Jeg føler at det har vært en ensidig og negativ belysning av saken. Hvis man vil gjøre en innsats, er det mulig, sier Kronbæck.

Hente-app

– Opplever du at mange kunder er skeptiske til konseptet deres fordi det har vært negativ omtale av kapselproblematikken?

– Nei. Derimot opplever vi at det finnes fordommer mot porsjonskaffe fordi man har skåret alt over én kam, uten at man ser på hele syklusen som ligger bak en kopp kaffe. Du får ikke ferskere kaffe enn i våre kapsler; da må du i så fall reise ned på en plantasje og koke kaffen der! Vår kaffe er isolert fra luft, lys og andre miljøpåvirkninger. All aroma, med over 900 aromastoffer, slippes først ut når du trykker på knappen.

– Hvor stor andel av kapslene dere selger blir levert til gjenvinning?

– Det har jeg ikke tall på. Vi er i en tidlig fase, og arbeider mye med dette. Den ultimate løsningen er at vi kommer hjem til kunden for å hente de brukte kapslene, og vi har sammen med en partner utviklet en app der man kan bestille henting. Vi har hatt en beta-lansering, og ser på hvordan vi kan få denne til å fungere. Om vi klarer å få denne returordningen til å bli landsdekkende kan jeg ikke love, men det er ambisjonen.

– Er det aktuelt å bruke kjedebutikkene til å ta mot de brukte kapslene?

– I Danmark gjør man forsøk på dette. Det vi opplever er at det dessverre legges mye annet i innsamlingspunkter som ikke er knyttet direkte til oss.

Powered by Labrador CMS