KJEMPEAVTALE TIL KJEDEHUSET

Helseforetakene samler alle avtaler i én, og Kjedehuset har fått det som er landets største mobilitetsavtale.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i en pressemelding. Kjedehuset skal levere mobiler og nettbrett til alle landets sykehus og bistå med å utvikle nasjonale mobilitetsløsninger. Avtalen er landets største i sitt slag, og omfatter 150.000 sykehusansatte med en estimert totalverdi på 200 millioner.

Helseforetakenes innkjøpsservice AS, HINAS, er de fire regionale helseforetakenes eget innkjøpsselskap. Til nå har helseforetakene hatt egne avtaler om levering av mobiler og tilhørende tjenester, men i fjor fikk HINAS mandat til å samle alle i én nasjonal avtale.

– Bakgrunnen for at helseforetakene ønsker å stå sammen er å effektivisere arbeidsprosesser gjennom nasjonale mobilitetsløsninger og samtidig oppnå større innkjøps- og logistikkgevinster. Dynamikken i den inngåtte avtalen sikrer helseforetakene tilgang til ny teknologi til gode betingelser. Avtalen sikrer også gode miljøløsninger for helseforetakene gjennom gode returordninger, sier innkjøpsdirektør Trond Skorstad i HINAS.

Kjedehuset skal lede et fellesforum for å gi produktråd og tilrettelegge for økt utnyttelse av mobile enheter.

– De fleste av helseforetakene har tidligere vært kunder av Kjedehuset gjennom lokale avtaler. Det er veldig spennende at helseforetakene nå velger å stå sammen. Det gir en fantastisk mulighet til å implementere teknologiske løsninger som effektiviserer arbeidsprosessene på nasjonalt nivå, sier konsernsjef André Løvestam i Kjedehuset.  

Avtalens omfang og sykehusenes geografiske spredning gjør at hele Kjedehusets verdikjede blir involvert, fra rådgivning og operativ gjennomføring gjennom de landsdekkende IT- og telecomkjedene Nordialog og Telehuset, til distribusjon, service, drift og miljøretur av mobile enheter via datterselskapene Telefast og mCare.

Det er veldig spennende at helseforetakene nå velger å stå sammen

Powered by Labrador CMS