KLART FOR NYTT HØYKAPASITETSNETT

Fiber Norge AS vil bygge ut det tredje nasjonale høykapasitetsnettet i Norge.

Behovet for kapasitet i datanettene er beregnet å øke med mer enn 60 prosent i året. Fiber Norge ønsker å legge forholdene til rette for datakommunikasjonstjenester i distriktene på samme nivå som tilbudet i sentrale områder av landet.

– Vi ønsker å bli en samarbeidspartner for kunder som har regionalt eller nasjonalt behov for effektive datatransporttjenester. Typiske brukere for dette kan være aktører inne helsesektoren, mediebransjen og datasentre, sier investeringsdirektør Bjørn Einar Kihl i Hafslund Venture.

Dette selskapet ønsker å videreutvikle det som til nå har vært et prosjekt, til å bli et selskap der Hafslund Venture blir medeier gjennom sitt selskap Hafslund Telekom Nettjenester. Fiber Norge AS er nå under etablering, og planene er å registrere det etter sommerferien.

– Regionale fibereiere har hatt store investeringer i nettutbyggingen. Det har ofte skjedd uten at de har fått nødvendig inntjening. Ved å knytte de lokale nettene sammen, etablerer vi et konkurransedyktig, felles nett for kunder som har behov for å transportere store datamengder over lange avstander,opplyser Kihl.

De lokale og regionale bredbåndsselskapene vil som partnere i Fiber Norge distribuere en andel av datatransporten. Datatrafikken skal dermed øke inntjeningen deres. Meningen er også at selskapene som samarbeider skal kunne gjøre felles innkjøp og spare betydelige midler på det. Fiber Norge skal tilby en såkalt optisk kanal som er en punkt-til-punkt-forbindelse i form av bølgelengde. Dette skjer ved at en enkelt fiber deles i ulike frekvenser der hver frekvens tilsvarer en farge på lyset som fører frem dataene. I følge Fiber Norge skal en slik optisk kanal være et kostnadseffektivt alternativ til det som kalles mørk fiber.