KREMMEREN I COOP TAKKER AV

– Sier du Henry Lundberg, er det ikke alle som vet hvem det er, men Lummen kjenner alle. Nå forlater kremmeren i Coop skuta og blir pensjonist.

Den blide og joviale kategorigruppesjefen i Coop tenner storsigaren, en av de mange denne dagen. Sigaren er blitt Henry Lundbergs varemerke på samme måte som smilet og bergensdialekten som røper opphavet. Lummen har bodd halve livet i Oslo men er født og oppvokst bergensgutt. Like før jul gikk han av med pensjon etter en mannsalder i kooperativet og enda lenger bransjeerfaring. Henry Lundberg har blitt en institusjon i elektro- og elektronikkbransjen.

Lumen

Det var Henry selv som fant opp tilnavnet.

– Det kom fryktelig tidlig. Som liten greide jeg ikke å si navnet Lundberg og sa Lummen. Det blir hengende ved meg resten av livet.

Lumen har vært i bransjen i mer enn 35 år. Han startet i daværende ITT. Her fartet han landet rundt som sjef for et stort salgskorps. Lundberg samarbeidet med kjente navn som Arne Annaniassen, Jan Kåre Amundsen, Svein Nyquist og Ragnar Kristiansen, alle folk som kom til å få et like langt liv i bransjen som sin ITT-kollega.

– Den gang var ikke bransjen så kjedeorientert som i dag. Vi solgte direkte til handlerne. Det var en spennende tid. ITT hadde fabrikker over hele verden, og vi hadde mange gode produkter, for eksempel Schaub Lorentz. Men vi manglet hvitevarer bortsett fra kjøleskap og frysebokser, som ble laget på en fabrikk vi hadde i Skien. Vi solgte også kjøleskap som ble produsert i det gamle Sovjet-Unionen.

Kort innom

Da Elkjøp kjøpte opp Lefdal-kjeden, ble Lundberg tilbudt kjedelederjobben av Elkjøps direktør Tor Bjarmann. Men det ble et kortvarig møte.

– Etter bare et par uker hos Lefdal ringte Coop-ledelsen meg og tilbød jobb. Det ble ingen lett oppgave å kontakte Bjarmann for å si at jeg så raskt skulle skifte beite.

Dermed var resten av det yrkesaktive livet bestemt. Lundberg fikk nye utfordringer hos kooperasjonen.

– Dette var jo kjeden med enorm bredde og butikker i den innerste avkrok og de ytre skjær. En av utfordringene var å få folk til å dra lasset sammen, og jeg synes jeg lyktes med det.

Nye oppgaver ventet. En av dem var å opprette et felles nordisk elektrofirma innen Coop. Dette karakteriserer han som en lang og spennende prosess. Den startet med at han reiste til Stockholm med mobiltelefon og en bunke papirer. Kontorer skulle bygges opp og mange folk ansettes. Et utstrakt samarbeid skulle bygges opp på tvers av landegrensene, og ikke minst måtte det være et omfattende logistikksystem.

– Men den siste utfordringen gikk bra. Coop har alltid vært meget dyktige på logistikk. Vi bygde også oppe et sentrallager i Sverige. Det bransjepolitiske gikk imidlertid ikke så bra. Nasjonale skiller gjorde at det nordiske samarbeidet slo sprekker etter to–tre år.

Medlemstilbud

Lundberg opplevde også at Coop-ledelsen valgte å legge ned mange mindre butikker i deler av landet, særlig i østlandsområdet. Dette hang sammen med at man ønsket å opprette større varehus med dekning over et bredt område. Med OBS-varehusenes vekst ble også vareutvalget noe mindre, spesielt innen hvitevarer. Dette er blitt erstattet med en stor satsing på mediesiden, spesielt innen bøker, spill og film. I tillegg er kjeden en storomsetter av småelektrisk og enklere elektronikk. ”Gullet” i salgssammenheng er at Coop med jevne mellomrom gir spesialtilbud til alle 1,3 millioner medlemmer som etter Lundbergs mening da får nye godt av virkelige godbiter i kjøpssammenheng.

– Vi må treffe godt med kampanjene vi lager, og kan da oppleve stor suksess. Et eksempel nylig er en kaffemaskin, der vi på noen dager solgte 14.000 stykker. Jeg er sikker på at vi kunne solgt 20.000 om vi hadde hatt nok på lager.

Gjennom årene har Tera og Ideell vært navn på spesialbutikker i Coop-systemet. Begge disse kjedene nøt godt av tillitten hos Coops kunder og Lundberg karakteriserer dem som vellykket til sin tid. De fleste av disse butikkene ble etter hvert solgt ut til andre bransjeaktører. Internt ble salgsvolumet for elektro videreført av OBS-butikkene og Coop Elektro-kjeden.

Beholdt Smart

Coop kjøpte Smart-Club, som Lundberg karakteriserer som spennende forretninger med lite kapital, men med et enormt vareutvalg og mange unike produkter.Coop valgte til manges overraskelse å beholde navnet.

– Smart-Club var kjent med en helt annen profil enn det vi hadde. Det skulle ikke bli en stat i staten, men utvikles et eget konsept.

– Men hvorfor i all verden slipper dere nå inn Elkjøp og Expert i disse hallene med et vareutvalg dere har selv?

– Det høres nok rart ut, men lokalene, spesielt på Alna er meget store. Det er de ”døde” kvadratmeterne vi gjør om og leier ut til andre. Vi kommer fortsatt til å konkurrere.

Henry Lundberg

Født i Bergen 1948.Begynte i bransjen hos ITT, senere STK i 1975 som distriktssjef på Vestlandet.

Flyttet til hovedkontoret i Oslo som salgssjef for brune- og hvitevarer.

Startet som disponent hos Lefdal i 1991.

Var hos Lefdal i cirka syv år. Bygde opp stormarkeder, blant annet Sandvika, Alna, Trondheim og Sandefjord.

Ble tilbudt lederstilling hos Lefdal da Elkjøp-konsernet kjøpte Lefdal.

Valgte i stedet å gå over til Coop på Langhus som daglig leder for et felles norsk-svensk konsept for utvikling av elektrohandelen. Fortsatte som disponent for elektroavdelingen hos Coop sentralt.

Utviklet varespekteret elektronikk og media på konsernbasis.

Fram til november 2010 var han kategorigruppesjef for områdene store hvitevarer, småelektriske artikler, lyd og bilde, data, teleprodukter, media/spill, video, film og bøker.