LITE KUNNSKAP HOS POLITIKERNE om digital kringkasting

"TV i 2010 - et tidsskifte" var temaet i vårens møte i Digital-TV-forum. Programmet kom også til å dreie seg mye om digitalradio og avslørte at politikere flest vet lite om den teknologiske utviklingen.

Programmet inneholdt temaet sett i forbrukerperspektiv, synspunkter på det norske TV-markedet og TV-kanalenes utfordringer når det gjelder inntekt. Den viktigste delen var likevel en presentasjon av de politiske partienes mediepolitikk innen kringkastingsmarkedet og en debatt mellom politikere og sentrale kringkastingsaktører og -distributører om samme tema.

Forbrukerne ønsker større valgfrihet, fritt valg av programpakker, enkeltkanaler og åpne nett. Det var hovedbudskapet fra Forbrukerrådets underdirektør Benedicte Bergseng Mælan. Hun viste til en undersøkelse som sier at 20 prosent av landets TV-seere sier at de tre TV-kanalene fra NRK dekker deres behov for TV-program. De ønsker med andre ord ikke å betale for TV-tilbud utenom NRK-lisensen.

Fremtiden er satt på vent

Direktør Erik Nord fra Telenor Media og programdirektør Trygve Rønningen fra MTG filosoferte over det norske markedet sett i helikopterperspektiv.

– Industriproduksjonen av elektronikk i Japan har gått ned med 35 prosent. Finanskrisen har ført til at det totale forbruket i Norge har falt med 12 prosent, sa direktør Erik Nord.

Han la samtidig til at norske forbrukere trolig har det beste TV-tilbudet i Europa. Rønningen karakteriserte utviklingen på en annen måte.

– TV-tittingen skjer ikke lenger primært fra sofaen i stua. Vi ser en økende kamp om rettighetene på alle de digitale plattformene. Begrepet kringkasting i tradisjonell betydning fra en til alle gjennomgår stor forandring.

Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes snakket om TV-kanalens inntektsutfordringer og hadde mange tanker om den dramatiske utviklingen for sentrale aktører.

– Jeg er bekymret for økonomien. De store TV-aktørene blir mindre. TV3 var vinneren av reklamemarkedet i 2008, nå er det TVNorge som har den gunstigste utviklingen. Tidsmessig er TV-titting en vinner i forhold til andre medier, men det ser ut til at NRK får det vanskeligere etter digitaliseringen, selv om de får full distribusjon i bakkenettet av de tre kanalene sine. Vi ser et fall både for NRK og TV 2, selv om de fire store TV-aktørene i dag står for 87 prosent av TV-tittingen i Norge, sa Gimnes.

TV og radio

Debatten mellom representantene for de politiske partiene og sentrale aktører innen kringkasting kom ikke bare til å dreie seg om TV. Både representantene for kringkasterne og distributørene benyttet anledningen til å sende tydelige signaler om at også radio raskt må komme inn på den politiske arena når det gjelder digitalisering. Både kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas og MTGs direktør Tor Fuglevik påvirket til at kringkastingsmyndighetene så snart som mulig må fullføre utbyggingen av det digitale radionettet med DAB-teknologi og ikke minst må kulturminister Trond Giske komme med en slukkeplan for FM. Sentrale tidspunkter for dette er 2014 og 2017. Debatten avslørte også at politikere flest har lite kunnskap både om teknologi og hva overgangen mellom analog og digital kringkasting betyr for samfunnet.

I panelet satt Ulf Erik Knudsen (Fremskrittspartiet), Espen Johnsen (Arbeiderpartiet), Trond Helleland (Høyre), Ola Lånke (Kristelig Folkeparti), Svein Erik Davidsen (Canal Digital), Jan W. Andreassen (Discovery), Hans-Tore Bjerkaas (NRK), Espen Thorsby (Riks-TV), Tor Fuglevik (MTG), Rune Indrøy (TV 2) og Mikal Rohde (Schibstedt).

  

DIGITAL-TV-FORUM

Møteplass der man utveksler informasjon, synspunkter og erfaringer om utviklingen av digital-TV, drøfter problemstillinger knyttet til bruk av standarder og spesifikasjoner og arbeider for å synliggjøre og drøfte regulatoriske problemstillinger. I styringsgruppen sitter representanter for Stiftelsen Elektronikkbransjen, IKT-Norge, Mediebedriftenes Landsforening, NRK, Medietilsynet, Telenor, Forbrukerrådet samt Post- og teletilsynet.