MER SIKKERHET i vente fra Blaupunkt

Skiltgjenkjenning og videonavigasjon er de to første sikkerhetssystemene til Blaupunkt. Siden kommer kurvevarsling, veikantvarsel, parkerings- og ryggehjelp samt nattkamera.

Først ute er kurvevarsling, som sier fra hvis man kjører for fort i forhold til svingen eller kurven som kommer. Dette kommer trolig som programvareoppdatering i oktober/november. Siden har Blaupunkt planer om veikant-varsling, som ved hjelp av videokameraet alarmerer hvis du kommer for langt ut på veikanten. Funksjonen ”Nightvision” ligger sist i rekken, og Blaupunkt vil ennå ikke si så mye om dette. Kanskje er det snakk om en programvareoppdatering som gjør det innebygde kameraet bedre i stand til å vise trafikkbildet også når det er mørkt.

Bettina Rentel har tittelen Engineering Manager Driver Information Systems hos Blaupunkt GmbH i Tyskland. Hun forteller at det er et krav til sikkerhetssystemer i markdet.

Kjenner norske skilt

– 2005 ble 13.771 bilpassasjerer drept i EU-landene. Frem til nå har de fleste sikkerhetssystemene kun vært å finne i de dyrere bilmodellene. Vi arbeider med å overføre slike systemer til de personlige navigasjonsenhetene (PND), slik at de blir tilgjengelig for alle, sier Rentel.

I TP500 og TP700 har Blaupunkt implementert skiltgjenkjenningsteknologien som er utviklet av deres kolleger i Bosch.

– Vi har erfart at det tar lang tid før endringer i fartsgrensene kommer inn i kartdatabasene. De nye enhetene vil kjenne inn trafikkskiltene, og kunne gi et varsel dersom du kjører for fort. Videonavigasjon er noe helt nytt på markedet. Dette er en funksjon det er vanskelig å forklare, den må ganske enkelt erfares, sier Rentel.

– Mange trafikkulykker skjer i svinger. Disse kan lettere unngås med vår nye kurvevarsling, som kombinerer målt hastighet med kartdataene – og gir et varsel dersom man kjører for fort. Hvorfor er ikke dette blitt implementert tidligere? Svaret er at dataene ikke har vært i kartbasene før nå, sier Rentel.

Blaupunkt og Bosch har samlet inn hastighetsskilt fra hele Europa, og enhetene som slippes skal også kjenne igjen de norske skiltene. I første omgang håndterer systemet bare fartsgrenser, i senere modeller med høyere datakraft regner Blaupunkt med at de kan registrere annen informasjon.

Les også:

Navigasjon med video ser skilt og veikant

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.7/2008