MIELE MED REKORDTALL OG NYBYGG

Miele i Norge fikk et resultat før skatt på drøyt 32 millioner og økte omsetningen med nær 10 prosent til 639 millioner i 2010.

Nå investerer selskapet 100 millioner kroner i nytt hovedkontor i Asker.

– Nordmenns kjøpestyrke og kvalitetsbevissthet er hovedgrunnen til vår sterke utvikling i Norge, sier administrerende direktør Dag Steenfeldt-Foss i Miele AS i en pressemelding.

Her vises det til at selskapets høyeste i omsetning i Norge noensinne kom i en periode da totalverdien av salget for store hvitevarer ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen sto på stedet hvil. Miele nådde i fjor sin hittil høyeste markedsandel, på 17 prosent.

Veksten skal være en av grunnene til at Miele nå starter bygging av nytt hovedkontor i Nesbruveien i Asker. Byggets totalareal blir på 6.500 kvadratmeter, og planlagt innflytting er i oktober neste år. I tillegg til kontorer for cirka 70 av de vel 110 ansatte, serviceverksted og reservedelslager, skal det nye hovedkontoret romme et 800 kvadratmeter stort showroom for publikum og forhandlere, heter det i pressemeldingen.