MILJØ OG ENERGISPARING viktig for Epson

Epson satser langsiktig på miljø, ressursforbruk og gjenvinning. Nå går konsernet inn i tredje runde av sin visjon. Målet er også å få med andre aktører innen bransjen.

På et pressemøte i Brussel i juni kunngjorde Aki Hiko Sakai, strategidirektør i Seiko Epson Corporation, konsernets visjon for miljø. Satsingen er kalt Inviromental Vision 2050. Konseptet griper fatt i utfordringene med global oppvarming og utslipp av miljøfarlige stoffer. Epsons mål er å redusere CO2-utslippet med 90 prosent i livsløpet til alle sine produkter og tjenester innen 2050. Samtidig vil Epson arbeide for å bedre miljø, beskytte og gjenvinne biologisk mangfold.

– Vi har satt opp fire hovedvilkår for å nå dette målet. Det første er reduksjonene av CO2-utslipp. Det andre er å inkludere alle produktene våre i gjenbruk og at de inngår i en resirkuleringsprosess. For det tredje er det å redusere utslipp av CO2 fra egen produksjon på samme nivå, 90 prosent, som på produktene når de brukes. Sist men ikke minst er det å arbeide for å beskytte økosystemet, sa direktør Sakai på pressemøtet.

Møtet ble holdt i forkant av European Green Week 2008.

Tredje runde

Dette er tredje gang Epson legger frem planer for en omfattende miljøsatsing innen eget firma. De to foregående visjonene ble laget i 1988 og 1998, så det er altså ti år mellom relansering av planene.

– Vi har fokus på at Epson er opptatt av miljø. Epson synes det er viktig å produsere og bruke elektronikk på en miljøvennlig måte. Resirkulering og CO2-utslipp er viktig for oss alle. Mye av det Epson la frem i dag kan vi tilpasse oss i Norge. Produktene bruker stadig mindre energi og alle bør vise fornuft når de bruker dem. Vi kan bli flinkere både på resirkulering og energiforbruk i Norge, sier Solfrid Dyrrdal Liland, PR og markedssjef i Epson.

Selv om prosjektet Inviromental Vision er tidfestet til 2050, tror Liland ikke at det kan avsluttes da. Hun tror dette vil være en kontinuerlig prosess med stadig nye ideer og utfordringer med ubestemt tidsperspektiv.

– Det viktigste i siste tiårs periode har vært å se på forbruket av metall og å redusere det mest mulig. Vi ser også at energiforbruket har gått drastisk ned. Projektorene våre bruker 90 prosent mindre energi enn for ti år siden, og skrivernes energiforbruk har gått ned med 73 prosent i løpet av de fire siste årene. Jeg vil også nevne at vi har den mest miljøvennlige projektorlampen på markedet i dag, den heter Etorl. Dette blir mer og mer viktig i takt med at omsetningen av projektorer øker både innen kontorbransjen og privat med hjemmekino, sier Liland.

Inviterer til samarbeid

Epson-ledelsen er klar på at konsernet ikke kan stå alene i et slik globalt tema.

– Epson kan ikke gjøre dette alene. Hvis ikke hele elektronikkindustrien går sammen, har vi ikke sjanse til å nå målene som er satt for det globale CO2-utslippet, sier Stig R. Andresen, Norgessjef hos Epson.

Han tror at Epson sammen med mange andre aktører er i stand til å påvirke utviklingen på sikt. Han fremhever også at Epson får god hjelp av internasjonale naturvernorganisasjoner i dette arbeidet.

– Hvor tror du det er mest å hente på disse feltene i fremtiden?

– Vi jobber mest med gjenbruk og reduksjon av energi. Dette er nok også viktig for andre bransjer enn vår. Særlig vil jeg nevne bilbransjen, sier Andresen.

Epson har en strategi kalt 3i. Det står for Image on print, Image on display og Image on screen. Strategien går ut på å gjenspeile ulike perspektiver miljømessig for hver produktgruppe.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.6/2008