Minneord - Folke Hermansen

Stavangermannen Folke Hermansen døde 61 år gammel torsdag 5. oktober etter kort tids sykdom. Hermansen var en av gründerne i den nyere del av bransjens historie.

Han var med på å bygge opp Elkjøp-kjeden fra slutten av 60 tallet, og var en sentral person i kjeden og i kjedens styre. Han var også med på å forme elektromarked-konseptet i kjeden, og startet selv elektromarkeder på Forus og i Stavanger. Han trakk seg ut av kjeden i 1989. Han fortsatte etter det med omfattende engasjement innen Stavangerske Dampskibsselskap, der han ble konsernsjef. Han har lenge vist stort engasjement på det lokale plan og ga store pengegaver, blant annet til det nye konserthuset i Stavanger.

Rikskjendis ble Hermansen for alvor da han kjøpte en stor eiendom på Hardangervidda for 111 millioner kroner. Gjennom familiefirmaet Folke Hermansen AS investerte han også i eiendom, shipping og aksjer i en rekke selskaper. Et eksempel var IT-selskapet Allianse som han tidligere i år solgte til Posten med stor fortjeneste. Nylig ga Hermansen 50 millioner kroner til kreftforskning.

Lokalpolitikere og næringslivsledere i Stavanger karakteriserer Hermansen som et fascinerende menneske, en samfunnsengasjert borger og en som delte sitt talent med mange.

Powered by Labrador CMS