FIBERKABEL FRA BODØ TIL RØST

– En slik løsning har vært etterspurt av samtlige ordførere i Lofoten, fordi infrastrukturen har vært sårbar her.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen i en pressemelding.

– Dette betyr at man blir mindre utsatt for nettbrudd ved at man får en ny vei i nettet ut til Lofoten, sier Amundsen.

Telenor har i sommer lagt en ny fiberoptisk sjøkabel over Vestfjorden i Nordland, fra Bodø ut til Røst i Lofoten. Den er 109 kilometer lang, veier cirka 200 tonn, og er et samarbeid mellom Telenor og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom), hvor Telenor er eneeier av kabelen. Den skal være Norges lengste sjøkabel, hvis Svalbard-kabelen holdes utenfor.

Dette betyr at man blir mindre utsatt for nettbrudd ved at man får en ny vei i nettet ut til Lofoten

– Med denne kabelen har Telenor mellom 5.500 og 6.000 kilometer med sjøkabel langs kysten vår. Dette utgjør en helt avgjørende infrastruktur for kundene og samfunnet, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge i pressemeldingen.

Ned til 400 meters dyp

På det dypeste ligger kabelen over Vestfjorden 400 meter under havoverflaten. Ifølge meldingen bød også grunt vann på utfordringer; de to siste kilometerne inn mot Røst ble 195 blåser festet til sjøkabelen, og den ble ved hjelp av småbåter trukket og fløtet inn til land. Denne operasjon er svært krevende og har ikke vært utført over en slik avstand i Telenor tidligere, heter det.

Vestfjorden viste seg fra sin beste side med flott vær, og arbeidet de to helgene i juli kunne foregå under nærmest optimale forhold. Den nye kabelen skal senere i sommer skjøtes sammen med Lofotkrafts kabel som går inn til Lofothalvøya. Dette skal sikre den viktige infrastrukturen i området. Lofotkrafts kabel inneholder både strøm og fiber, heter det i pressemeldingen.

Et omfattende forarbeid med analyse av sjøbunnsdata og innhenting av tillatelser fra Kystverket og fiskerimyndigheter skal ha bidratt til at utleggingen ble vellykket.

Automatisk utlegging

Sjefingeniør Svend Hopland i Telenor Technology bestilte syv gigabyte med data fra Sjøkartverket. Dette utgjorde 271 datafiler og 300 millioner enkeltpunkter, såkalte xyz-punkter. Hopland, som har en doktorgrad i fiberoptikk, gjorde beregninger av traseen basert på mange års erfaring og med et sett av dataprogrammer han selv har utviklet.

– Jeg gjorde et endelig trasévalg basert på en optimal linje langs korridoren, og denne informasjonen ble lagt inn i et egenutviklet datasystem om bord i kabelskipet. Hele utlegget, inkludert styrekurs og hastighet for båten samt utmating av kabel, ble utført automatisk, sier Svend Hopland i pressemeldingen.

Selskapet Seaworks var entreprenør og opererte skipet og de medfølgende båtene, mens Nexans leverte kabelen og kabelskjøtene.

Telenor Norge er landets største leverandør av tele- og datatjenester. Via vårt mobilnett og fastnett leverer selskapet tjenester innen telefoni, bredbånd og kabel-TV til privat- og bedriftskunder over hele landet. De selger også tjenester til andre telekom-operatører, og har 4.000 medarbeidere fordelt på over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard.

Powered by Labrador CMS