FORTSATT MOBILVEKST

Vi snakker mer i mobilen enn tidligere, og databruken bare vokser. Antallet mobilabonnement flater ut, men omsetningen øker.

Publisert Sist oppdatert

Mobile tjenester fortsetter å vokse i Norge, både for tale- og datatrafikk. Igjen snakker norske abonnenter mer i telefonen, og de bruker også stadig mer data, viser rapporten «Det norske ekommarkedet første halvår 2012», fra Post- og teletilsynet (PT).

Øker omsetningen

Det norske markedet er ikke enkelt å snu på kort tid, men det blir spennende å følge med på hvordan utbyggingen av det tredje mobilnettet

PT legger frem en oversikt over markedet to ganger i året. Totalt utgjør sluttbrukermarkedene for mobile tjenester, bredbånd og fasttelefoni rundt 14,5 milliarder kroner. Dette er en omsetningsøkning på 11 millioner kroner sammenliknet med første halvår 2011, og mobile tjenester utgjør nå 58 prosent, om lag 8,5 milliarder kroner, av omsetningen. Fasttelefoni, inkludert bredbåndstelefoni, fortsetter å falle og nå har under halvparten av husstandene denne tjenesten, heter det i en pressemelding fra PT.

Snakker mer enn før

Likevel snakker norske abonnenter totalt sett igjen mer i telefonen, etter at trafikken tidligere har vist utflating for mobil og nedgang for fasttelefoni. Veksten i mobil taletrafikk utgjør 350 millioner minutter fra første halvår 2011 til første halvår 2012, mens fallet i trafikkminutter fra fasttelefonen har vært mindre enn i tidligere perioder. Syv av ti samtaleminutter ringes nå fra mobilnettene, uavhengig av om samtalene går til fast- eller mobilnummer. For ti år siden var andelen én av ti samtaler

Tallene viser også kraftig økning i bruk av internasjonal gjesting, altså norske abonnenters mobiltrafikk i utlandet. Trafikkøkningen sammenliknet med første halvår 2011 er på drøye 14 prosent.

Tjener godt på roaming

Inntektene for internasjonal gjesting viser at dette området fremdeles leverer meget sterke resultater til mobilselskapene. PTs tall viser at nesten to tredeler av inntektene fra denne trafikken er overskudd.

– Nå, som for et halvt år siden, er jeg svært betenkt over de høye marginene på denne trafikken. Her er det åpenbart at konkurransen ikke fungerer bra nok, slik at ny regulering synes helt nødvendig, sier PT-direktør Torstein Olsen i pressemeldingen.

Hele befolkningen

Det er nå nesten 4,3 millioner mobilabonnement i Norge, av den typen som faktureres i etterkant. I tillegg kommer i omlag 1,4 millioner abonnement som betales i forkant. For ti år siden var andelen kontantkort 44 prosent, mens nå er den på 26 prosent.

Veksten i antall mobilabonnement synes imidlertid å flate ut. Antall etterbetalte abonnement har økt med 67 000 de siste tolv månedene, og det er en beskjeden andel av totalen på 5,7 millioner.

– Det er langt mellom dem som ikke har mobilabonnement i Norge i dag, og mulighetene for vekst i abonnementsmarkedet er derfor naturlig nok ikke store, sier Olsen i meldingen.

– Imidlertid er det interessant å følge selskapenes inkludering av nye tjenester over mobilabonnementet. Det er her konkurransen om kundene nå står, og mindre i de tradisjonelle prisplanene, sier han.

I markedet for mobilt bredbånd er det fortsatt vekst, og totalt er det nå 750.000 abonnement. Av disse er 57 prosent privatabonnement.

I markedet for fast bredbånd står fiber for den største veksten. Andel TV-abonnement over fiber er nå 13 prosent, mot syv prosent for tre år siden.

Tre store i mobilmarkedet

Det er ikke store endringer i markedsandeler de siste tolv månedene. Telenor (50 prosent), Telia Sonera (25 prosent) og Tele 2 (19 prosent) har til sammen økt sin samlete andel i mobilmarkedet noe fra utgangen av første halvår 2011 til første halvår 2012. Også i kringkastingsmarkedet er Telenor størst med 46 prosent, mens Lyse har 17 prosent.

Det har blitt elleve færre tilbydere i det norske ekommarkedet siden januar i år, og det er særlig innen mobile tjenester markedet har konsolidert.

– Det norske markedet er ikke enkelt å snu på kort tid, men det blir spennende å følge med på hvordan utbyggingen av det tredje mobilnettet, som Mobile Norway bygger for Tele 2 og Network Norway, vil innvirke på markedsandelene, sier Torstein Olsen.

– Dessuten forventer jeg at vårt ferske varsel om vedtak om at Telenor må åpne sitt fibernett for konkurrentene, vil føre til blomstring også i det markedet, sier Olsen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS