Mobilen varer i tre til fire år slår Høyesterett fast

Høyesterett har slått fast reklamasjonsretten på mobiltelefoner er ”tom” etter levetiden som retten har satt til tre til fire år.

– Vi er veldig skuffet over at vi ikke vant frem med to års reklamasjonsfrist for mobiltelefoner og at Høyesterett har stadfestet dommen i Oslo Tingrett og fastslått fem år. Dette mener vi er alt for lang frist for et produkt som ikke er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Vi tar selvsagt dommen til etterretning. Høyesteretts beslutning betyr også at Norge får den lengste reklamasjonstiden for slike produkter i Europa, sier Synnøve Bjørke, adm. direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Høyesterett har tatt stilling til mobiltelefonenes varighet i lovens forstand og har konkludert med at de er ment å vare i tre til fire år og at de derfor kommer inn under reklamasjonsfristen på fem år.

– Vi er også skuffet over at Høyesterett ikke har kommet med en mer presis avklaring enn at varigheten er tre til fire år. Det vil være vanskelig å tolke dette i praksis, både for forbrukerne som skal fremme mangelkrav og for handlerne i bransjen som skal håndtere reklamasjonene, sier Bjørke.

Leverandørene enes?

I og med at Høyesterett ikke har gitt en klar definisjon i tid på reklamasjonsfristens varighet, vil det lett kunne by på store utfordringer både for bransjen og forbrukerne. Vi ser for oss at det ofte kan bli en diskusjon om en bestemt telefon skal ha tre, tre og et halvt eller fire års reklamasjonsfrist. Derfor bestemte Stiftelsen Elektronikkbransjen seg for å sammenkalle leverandørene om et møte om saken. Forslagene fra dette møtet er nå sendt de respektive hovedselskaper for uttalelse.

Det er gledelig at leverandørene er villig til å prøve å enes om denne fristen. Det vil skape en enklere situasjon både for forretningene og for publikum. Vi venter nå på resultatet, sier Bjørke.

Pris viktig

Dagens mobiltelefoner vil normalt ha en reklamasjonsfrist på tre til fire år slår Høyesterett fast. Domstolen angir pris (før subsidier) og bruk som to vesentlige faktorer ved vurderingen av mobiltelefonens levetid. Høyesterett legger vekt på at informasjon sammen med pris og vanlig bruk er avgjørende for forbrukernes forventning. I tillegg er dette basert på at det blir foretatt en helhetsvurdering der også flere andre forhold kan ha betydning.

I fremtiden kan det være mulig at vi i tillegg vil få mobiltelefoner med et vesentlig lavere prisnivå enn dagens. Hvis dette blir tilfellet, kan det resultere i at normal levetid blir kortere enn tre år.

Da betyr det at slike telefoner ut fra rettens vurdering kan gi en reklamasjonsfrist på to år, sier Bjørke.

Se også Juridisk vurdering av dommen

Powered by Labrador CMS