Nasjonale lover gir utfordringer for service

Ulike nasjonale lovverk for reklamasjonstid skaper ekstra utfordringer for leverandører og kjeder som ønsker mest mulig like rutiner.

Dette kom klart frem da bransjeorganisasjonene i Norge, Sverige og Danmark arrangerte et fellesmøte for servicesjefer innen lyd, bilde og data. Danmark har to års reklamasjonsfrist, svenskene tre, mens Norge har inntil fem år på å reklamere på et mangelfullt produkt.

– Flere leverandører og kjeder er organisert på skandinavisk, nordisk eller europeisk nivå, og alle ledd ønsker mest mulig like rutiner, sier Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Han deltok på møtet i Stockholm, der servicesjefer fra 19 leverandører diskuterte felles problemstillinger. De fleste av disse har ansvar for flere land, og må derfor forholde seg til flere lovverk.

– Problemene er små når et produkt er omsatt og brukt i ett land, men desto større ved parallellimport, sier Røsholm.

Hvilket lovverk gjelder?

– Spørsmålet blir da hvilket lovverk som skal være gjeldene ved kjøp av et produkt, for eksempel hvis et produkt kjøpes av en norsk kunde i en dansk nettbutikk. Svaret er at det er lovverket i det landet der produktet er kjøpt som gjelder. I vårt eksempel vil da produktet ha to års reklamasjonsfrist i henhold til dansk lov, mens et tilsvarende produkt kjøpt i Norge kan ha fem år, sier Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Tidligere arrangerte Elektronikkbransjen nasjonale møter for leverandørenes servicesjefer, men dette ble trappet ned etter hvert som leverandørene ble organisert på nordisk nivå. På initiativ fra den svenske bransjeorganisasjonen ble tradisjonen tatt opp igjen, men denne gangen på et skandinavisk nivå. Tilbakemeldingene fra deltagerne var i følge Røsholm meget positive, og neste møte er allerede under planlegging.

På agendaen sto samtidig planlegging av den årlige nordiske servicekonferansen, Service 2007. I år er konferansen lagt til København, og finner sted 31.mai.