Nettet en fotovinner når det gjelder papirkopier

Nettsidene til fotolaboratoriene gjør det best i en undersøkelse over folks utskriftsvaner.

Folk med digitalkamera fotograferer mer enn dem som bruker film, men de lager færre bilder på papir. Over halvparten av dem som har digitalkamera har egen fotoskriver hjemme, men flest bilder blir likevel bestilt via internett.

Mens 56 prosent av nordmenn har lagd papirbilder fra digitalkameraet på sin egen hjemmeskriver det siste året, har 27 prosent fått lagd sine bilder i fotobutikk og 29 prosent har brukt nettet. Det skulle kanskje tilsi at de fleste bildene blir lagd hjemme - men slik er det ikke. Dette viser en undersøkelse Visendi har gjort for Fotorådet. Cirka 1.300 personer svarte på undersøkelsen.

– Hittil har nok hjemmeproduksjonen i hovedsak dreid seg om litt større bilder. Dette kan komme til å endre seg noe, siden det stadig kommer nye skrivere for albumformatene. Da kan bilder bli skrevet ut direkte der og da, for eksempel i selskaper eller på fester, sier informasjonssjef Knut Førsund i Fotorådet i en pressemelding.

Det store antallet kopier går likevel over internett. Folk sitter ved datamaskinen og velger de bildene de vil ha skrevet ut. Og siden bestillingene går litt i rykk og napp, blir det ofte bestillinger med mange bilder.

Hjemmeskriveren

6 av 10 har lagd mellom 10 og 100 bilder på sin hjemmeskriver det siste året, mens 17 prosent har lagd mer enn 100 bilder. Via internett er forholdet at 3 av 10 har lagd mellom 30 og 100 kopier, mens like mange har bestilt mellom 100 og 450 bilder. 17 prosent har bestilt over 450 bilder, heter det i pressemeldingen fra Fotorådet.

– I fotobutikkene kommer folk med minnekort eller CDer. Nesten 4 av 10 har bestilt mellom 25 og 100 bilder det siste året, 4 av 10 har bestilt mellom 100 og 300 bilder, mens 17 prosent har bestilt over 300 bilder. Det gleder oss å se at færre enn en av fem opplyser at de ikke har lagd papirbilder av sine digitale filer, sier Førsund.

Fotobutikkene og fotolaboratoriene er opptatt at folk skal lage flest mulig bilder på papir. På spørsmål om hva som skal til for at folk ska l lage flere papirbilder, svarer de fleste lavere pris. Den harde konkurransen på dette området har da også gjort at prisene har falt kraftig det siste året. Høyeste pris betales for dem som vil ha bildene svært hurtig, mens nettprisene er de laveste. Via nettet tar det 1-5 dager å få tilbake bildene, i fotobutikkene kan det ta alt fra 15 minutter til 3 dager, og hjemme tar det 3-4 minutter å lage en forstørrelse i A4-format.