Bredbåndsstøtten fungerer, ifølge en ny rapport. Det sikrer bredbånd til distriktene, som her hvor Røst i Lofoten får ny fiberkabel. Foto: Telenor

MER BREDBÅND I DISTRIKTENE

Støtteordningen for å få opp bredbåndsdekningen i distriktene har fungert godt, ifølge en ny rapport.

Støtteordningen for bredbåndsutbygging, som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) administrerer på vegne av Samferdselsdepartementet, har nå blitt evaluert, og ordningen fungerer stort sett etter hensikten, melder Nkom i en pressemelding.

Støtteordningen skal bidra at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og bedre tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder. Oslo Economics, Norsk Telecom og Simonsen Vogt Wiig har på oppdrag fra Nkom gjennomført evalueringen, og konklusjonen er nå levert.

Utbyggingsprosjektene skjer i størst grad i områder som mangler grunnleggende dekning, og økningen har kommet i områder som sannsynligvis ikke ville blitt bygget ut på rene kommersielle vilkår.

Støtteordningen er gjennomført på en måte som sikrer stor grad av kostnadseffektivitet, men evalueringen viser også at det er potensiale for forbedringer. Det pekes på at Nkom kunne ha stilt krav til informasjonskilde, for eksempel eiendomsregister, for å verifisere antall husholdninger som oppgis i søknadene.

Det kommer også fram at kostnadseffektiviteten kunne vært bedre, dersom kommunene hadde informert bedre om tildelingskriterier i en del av de lokale anbudskonkurransene.

Evalueringsrapporten viser også at tilskuddsordningen i liten grad har fortrengt private investeringer. Den har fungert i for få år til at det har vært mulig å se positiv effekt på befolkningsutvikling, arbeidsplasser eller næringsutvikling i tilskuddskommunene. Det er derimot dokumentert positive effekter på produksjonen av digitale kommunale tjenester.

Powered by Labrador CMS