NORGES TELEVISJON (NTV)

NTV er konsesjonsinnehaver og plattformoperatør av det digitale bakkenettet. Det er to kunder på plattformen: RiksTV som tilbyr betal-TV-pakker og NRK.

NTV eies med like andeler av Norsk rikskringkasting AS (NRK), TV 2 Gruppen AS (TV 2) og Telenor Media &Content Services AS (Telenor).

NTV ble etablert 15. februar 2002 av NRK og TV 2 med sikte på å skaffe konsesjon for å etablere og drive Norges framtidige bakkenett for digital-TV. Den 16. september 2005 ble det avtalt at Telenor skulle tre inn i selskapet, slik at hver av de tre aksjonærene har en tredjedel av aksjene. Den 2. juni 2006 fikk selskapet tildelt konsesjon for utbygging og drift av digitalt bakkenett. Konsesjonsperioden er 15 år.

Les også:

Skyggenettet koster 192.000 per husstand

Korsfjords egen TV-guru