NORSK PAVILJONG

Også i år deltok norske firmaer på en felles utstilling i regi av Innovation Norge.

Følgendefirmaervar med: Smarterphone (tidligereKvaleberg AS), Aspiro,Mobiletech, EltekValere,Encap AS, Bipper Communication, Luup ltd., mCASH Norway, Vidamo Group, Authente, EDB ErgoGroup, Radionorog Communications AS. Foto: Erik Andersen.