Norske Beep Science AS med fokus på rettigheter

Kopirettigheter og beskyttelse av innhold på mobiltelefoner er i hovedsak det norske Beep Science arbeider med.

– Vi driver forretningsområdet Digital Right Management (DRM) for innhold på mobiltelefoner som kan være musikk, video og kringkasting, sier Jan Rune Hetle, administrerende direktør i firmaet.

Hovedintensjonene med å delta på 3GSM World er å møte kunder og samarbeidspartnere for selskapet. Beep Science arbeider også med det samme konsept for datamaskiner og TV-bokser. Selskapets kunder er i første rekke mobiloperatører og produsenter av terminaler, i tillegg til komponentleverandører.

– Vi utvikler vår egen teknologi for DRM basert på en åpen standard fra Mobile Alliance. Det er viktig å arbeide med standardiserte produkter, slik at tjenestene kan brukes på alle terminaler og hos alle operatører. Hensikten er at produktene skal arbeide best mulig sammen, sier Hetle.