Fotograf: Rasmus Kongsøre
Fotograf: Rasmus Kongsøre

Spar penger og miljø med den nye Avfallsguiden

Grønt Punkt Norge lanserer nå Avfallsguiden for små og store bedrifter med avfall. Les mer om hvorfor sirkulær avfallshåndtering er lønnsomt her.

Publisert

Det er ikke lenger godt nok å kun legge til rette for kildesortering i bedriften. Nå må bedriften aktivt gå inn å se på hver del av avfallshåndteringen. Hvor er det muligheter for å materialgjenvinne mer? Hvor er det muligheter for å begrense avfallet? Det er avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes lengre og gjenvinnes mer. Heldigvis er effektiv ressursbruk også god økonomi, så sirkulære løsninger hilses velkommen i hele næringslivet. Avfallsguiden viser deg hvordan du innfører sirkulære løsninger.

Hva er sirkulære avfallsløsninger?Avfall er på dagsorden i Norge og hele Europa. I januar i år lanserte EU-kommisjonen sin strategi for plastemballasje i en sirkulær økonomi. Det krever at produsentene tenker nytt om plastemballasje og avfall. Samtidig kom en ny forskrift om emballasjeavfall i Norge, kap. 7, som blant annet pålegger produsenter av emballasje og emballerte varer å jobbe aktivt med avfallsforebygging. Produkter og emballasje må designes for å kunne materialgjenvinnes, og bruk av resirkulert materiale må øke. 

– Selv små forbedringer i bedriftens avfallsløsninger vil kunne gi store miljø- og kostnadsbesparelser, sier Jaana Røine, adm. dir i Grønt Punkt Norge. – Tenk deg hva bedriften kan spare når du går grundig til verks! Foto: Nicolas Tourrenc.
– Selv små forbedringer i bedriftens avfallsløsninger vil kunne gi store miljø- og kostnadsbesparelser, sier Jaana Røine, adm. dir i Grønt Punkt Norge. – Tenk deg hva bedriften kan spare når du går grundig til verks! Foto: Nicolas Tourrenc.

Sirkulære avfallsløsninger er løsninger som er designet for å unngå avfall som ikke kan utnyttes videre. Effektiv og økonomisk ressursbruk oppnås ved avfallsforebygging, økt ombruk, reparasjon og høy grad av materialgjenvinning av avfallet. Den sirkulære økonomien skal stimulere til en ny og bærekraftig økonomisk vekst, en bedre forvaltning av naturressursene og reduserte utslipp av klimagasser. Morgendagens produkter skal i større grad være designet for gjenbruk og gjenvinning. 

Avfallsguiden hjelper bedriften i gang!I disse dager lanserer Grønt Punkt Norge Avfallsguiden, en guide til bedrifter som skal gjøre det enklere å legge om til sirkulære avfallsløsninger. – Bedrifter må tørre å tenke nytt om avfall, vi er inne i en tid der næringslivet endelig ser på avfall som en ressurs, sier Jaana Røine, adm. dir. i Grønt Punkt Norge. Avfallsguiden er laget for å veilede både store og små bedrifter. Den gir nyttige og konkrete råd, trinn for trinn. – Det er både miljøvennlig og lønnsomt å se på nye sider av sin virksomhet på nytt, avslutter Røine.

Se Avfallsguiden her.