NYTT NAVN: DIGITALFORUM

Digital-TV forum skifter navn til Digitalforum, og har sitt første møte med nytt navn på Filmens hus i Oslo 29. oktober.

– Da Digital-TV-forum startet, sto TV sentralt i fagfeltet. Stikkord var blant annet HDTV, digitalisering og utbyggingen av det digitale bakkenettet. I dag har dette endret seg, og vi ønsker å bruke et felles navn for hele det digitale området. I tillegg til TV omfatter dette radio, bredbånd og IP, sier styreleder Stein Erik Jensen i Digitalforum i en melding.

Tema for høstens møte er blant annet status for digitalisering, hvordan er tilgangen til digitale sendinger på de ulike plattformene?, hvordan utnytter aktørene de nye mulighetene digitaliseringen gir?, og hvordan vil nye aktører innen Mini-TV, Web-TV og IP-TV påvirke rammene for de etablerte aktørene?

Det blir også paneldebatt med temaet ”Hvordan overleve som kommersiell kringkaster i et digitalisert kringkastingsmarked?”. Her vil sentrale aktører og politikere vil delta, under ledelse av Hans-Wilhelm Steinfeld fra NRK.