ØNSKER FLERE BUTIKKER i Euronics-kjeden

– Små og mellomstore butikker kan få en vesentlig bedre omsetning og inntjening ved å gå inn i Euronics.

Det sier kjedekonsulent Ingar Narvhus i Euronics.

– Vi ønsker større volum og flere medlemmer. Disse kan komme fra andre kjeder, det kan være nyetableringer eller frittstående butikker som ønsker å bli en del av en kjede. Det er blitt vanskeligere å være frittstående handler, spesielt når det gjelder varetilgangen. Du kan ha et par gode leverandører, men du blir for liten til å ha avtale med alle, sier Narvhus.

I forrige utgave av fagbladet Elektronikkbransjen rykket kjeden inn to annonser der de frir til frittstående butikker og butikker fra andre kjeder. Narvhus legger ikke skjul på at han i sistnevnte kategori særlig tenker på El-kjeden-butikkene i Expert-systemet. Som fagbladet Elektronikkbransjen tidligere har skrevet, vil Expert ”male Norge orans je” ved å omprofilere de fleste El-kjeden-butikkene til Expert.

– I og med at Euronics er tilpasset litt mindre butikker enn våre konkurrenter, tror vi mange av disse vil passe godt inn hos oss, sier Narvhus.

Han trekker frem Røros Elektrisitetsverk som eksempel, og sier de økte omsetningen med 40-60 prosent etter at de ble omprofilert til Euronics Røros og begynte å sende ut Euronics’ DM.

300 prosent økning

– Denne økningen er vesentlig større enn markedet generelt, og på Røros gjorde vi ikke så mye annet enn å omprofilere butikken. I Tydal og på Berkåk ble i tillegg sortimentet endret, og der har økningen vært 200-300 prosent per måned, sier Narvhus.

– Er konkurrentene enig i disse beskrivelsene?

– Det vi jeg tro. Konkurrentene fokuserer konseptene sine mot stormarkeder, og for mindre butikker vil inntjeningen reduseres. Euronics er eid av butikkene, og verdiskapningen går dermed i større grad tilbake til butikkene – det er ikke kjeden som får avkastningen, sier Narvhus.

– Betyr dette at dere begrenser satsingen til små og mellomstore butikker?

– Vi vil ha store også, vi. Den største forretningen vår ligger på Forus utenfor Stavanger, og er med sine 4.000 kvadratmeter en av de største i bransjen, sier Narvhus.

Han innrømmer at Euronics bortsett fra Stavanger ikke er representert i de store byene, og sier det her trengs en annen finaniseringsstruktur.

– For å komme i gang med stormarkeder trenger eieren 10-20 millioner kroner i grunnkapital, og vi er i ferd med å utrede alternativer ved at flere butikker slår seg sammen eller at man slipper til investorer.

– Hvor viktig er det å være i de store byene?

84 butikker i dag

– Det gagner volumet, man får nytte av radio- og TV-reklame og at Euronics som merkenavn er blitt kjent, sier Narvhus.

Euronics omsatte i fjor for 1,2 milliarder kroner netto, kjeden består i dag av 84 butikker. I løpet av fjoråret og hittil i år er antallet økt med 15 butikker. Av disse kommer 6 fra andre kjeder, fire var frittstående og 5 er nystartinger.

– Vårt første mål er å nå 100 butikker i løpet av året eller litt inn i neste år, sier Narvhus.

– Hvor stort har frafallet vært?

– I samme periode har fem Euronics-butikker forsvunnet, enten gjennom styrt avvikling eller konkurser.

– Hvordan vil du beskrive konkurranseforholdet med de andre kjedene?

– De andre er større enn oss, de har større volum og kan være tøffere i blant, men volumene våre stiger også. Bortsett fra inntrekksproduktene, som det kanskje ikke alltid er så lett å få tak i hos konkurrentene våre, har vi omtrent de samme prisene, sier Narvhus.

På verdensbasis er rundt 9.000 butikker profilert som Euronics, med nesten 12.000 utsalgssteder. Kjeden er i ferd med å profesjonalisere de internasjonale innkjøpsrutinene sine for å oppnå bedre avtaler.

Kjeden har nettopp lansert sin nettbutikk i Norge, og Narvhus tror dette vil styrke butikkene i kjeden.

Butikk fire dager i uken

– Mange kunder orienterer seg på nett før de går i butikken og handler. Vi har forøkt å gjøre euronics.no til et godt oppslagssted, med definisjoner på vanskelige tekniske begrep. Vi viser også med kart og adresse hvor butikkene våre er. E-handelsløsningen kan bidra til større volumer og dermed bedre priser på produkter vi tradisjonelt ikke er sterke på, som for eksempel foto, sier Narvhus.

Han forteller at han er på kontinuerlig Norgesturne, med butikkbesøk fire dager i uken.

– Det har vært mange gode år for bransjen, og det er fortsatt mulig å satse. En mindre butikk kan konkurrere med stormarkedene hvis den ser ordentlig ut og gir kundene den rette opplevelsen, sier Narvhus og viser til en undersøkelse utført for avisen Dagens Næringsliv:

– Der er Euronics er den eneste kjeden i bransjen med lojale kunder. Jeg tror det er slik fordi vi jevnt over har medarbeidere med mer ekspertise, folk er i snitt ansatt lenger i våre butikker da det er mange eiere som selv står i butikken, sier kjedekonsulenten.

Han arbeidet 12 år i Mercury international og andre konsulentselskaper innen salg og ledelse før han i 2006 begynte fast i Euronics. Da hadde han vært involvert som innleid konsulent i etableringen av 20 butikker for kjeden.

– Hvordan har dere rekruttert de 15 nye Euronics-butikkene som er etablert fra januar 2007 frem til i dag?

– Mange har kommet til oss fordi de har snakket med andre medlemmer i kjeden. En typisk butikk som er kommet inn i det siste ligger på 8-15 millioner i omsetning, men vi har også en del nyetablerte og butikker med noen få millioner i omsetning der vi ser at det ligger et potensial, sier kjedekonsulenten.