Pålegg til handelen om å selge sikkerhetsutstyr til flatskjermer

Post- og teletilsynet (PT) har pålagt alle handlere å selge galvanisk skille til folk som kjøper flat-TV eller TV-kort til datamaskinen.

– Det kan begynne å brenne i ledninger eller utstyr hvis flatskjermen eller TV-kortet er tilkoblet et kabel-TV-nett, og det oppstår jordfeil i strømnettet. Brannfaren skyldes en strømførende (galvanisk) forbindelse mellom TV-utstyret og strømnettet vi har i Norge. Hvis ulykken skulle inntreffe, kan konsekvensene bli dramatiske, sier seksjonssjef Einar Lunde i PT i en pressemelding.

I sommer påla derfor PT alle handlere å selge et galvanisk skille til forbrukere som kjøper flatskjerm eller TV-kort til datamaskinen, uansett hvilken TV-tilknytning kjøperen måtte ha. Et galvanisk skille isolerer mot elektrisk strøm mellom forskjellige ledere eller nettverk.

– Hvilken type TV-tilknytning en flatskjerm brukes med, kan variere over tid. Det er jo ikke uvanlig å gi bort TVen eller å selge den brukt, sier Lunde.

Skal følge skjermen

– Et galvanisk skille skal monteres mellom antennekontakten og flatskjermens antennekabel, sier Lunde i pressemeldingen.

Pålegget er hjemlet i Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett. For å hjelpe forbrukerne med monteringen slår forskriften fast at bruksanvisning skal følge med hvert galvanisk skille. I tillegg setter forskriften tekniske krav til de galvaniske skillene, disse har PT spesifisert nærmere i en egen veiledning.

Post- og teletilsynet har innledet et samarbeid med Stiftelsen Elektronikkbransjen for å gi handlere, selgere og forbrukere lett tilgjengelig informasjon om pålegget.

Viktig rolle

Samarbeidet omfatter en elektronisk plakatmal som kjeder og forhandlere kan trykke opp eller skrive ut. Plakaten kan henges opp i forretningene for å informere potensielle kjøpere. Den vil ligge tilgjengelig på nettsidene til PT og Stiftelsen Elektronikkbransjen sammen med annen relevant informasjon.

POST- OG TELETILSYNET

STIFTELSEN KURSER

Powered by Labrador CMS