Politisk påvirkning

Bransjeorganisasjoner er sin bransjes talerør, og spiller en viktig rolle i de politiske prosessene som påvirker bransjen. For at bransjeorganisasjonens stemme skal bli tatt på alvor i møter og høringer, der det er en helt konkret sak som skal diskuteres, er det viktig med høy grad av integritet og langsiktighet også hos bransjeorganisasjonen.

Stiftelsen Elektronikkbransjen mener at et godt samarbeidsmiljø med myndigheter betinger at bransjeorganisasjoner arbeider med å ivareta og videreutvikle et godt nettverk. Videre må organisasjonen være proaktiv, det vil si ikke bare stiller opp når det kreves, men også ta ansvar lenge før den blir bedt om det.

Elektronikkbransjen arbeider med myndighetskontakt på flere nivåer. Vi er proaktive, og har tatt et kollektivt ansvar i miljø- og etikkspørsmål, på vegne av bransjen. Vi har gode erfaringer fra opprettelsen av Norsirk, et bransjeinitiativ der flere bransjeforeninger samarbeider for å ta et felles ansvar.

Vi er reaktive overfor de regler som gjelder eller er foreslått. Vi er en sparringspartner for myndigheter, og er aktive når det er høringer som er relevante for vår bransje og våre medlemmer. I tillegg er vi aktive innen sertifiseringsarbeidet. Her påvirker hvordan produktene skal designes, og hvilke krav de må følge. Det er viktig at bransjen selv blir hørt i denne diskusjonen.

Med en større grad av globalisering, og tilpasning mot blant annet EU, så er det som skjer utenfor landets grenser viktig.

Vi er også en informasjonsressurs for media og myndigheter på saker som angår vår bransje. Denne ekspertkompetansen og opplysningsiveren er viktige for vår troverdighet, og for å stadfeste vår betydning som bransje.

Demokratiets grunntanke er at alle skal bli hørt i de politiske prosessene som pågår. Dette er ikke så enkelt i praksis, når de mange stemmer konkurrerer om oppmerksomheten.

Bransjeorganisasjoner gjør det enkelt for byråkratiet og politikerne å komme til kjernen i en bransjes samlede synspunkter. Det er nyttig for alle parter at en bransje tvinges til en konsensus om vanskelig tematikk; da gjør bransjeorganisasjonen jobben med å rydde i virvaret av stemmer.

Bransjeorganisasjoner sender gjerne inn skriftlige høringsinnspill på forslag til lovendringer. Interesseorganisasjoner inviteres også gjerne til høringer i fagkomitéer på Stortinget. Slike komitéer og høringsprosesser har en viktig rolle i saksgangen til nye lover og regler.

Interesseorganisasjoner kan også ta kontakt på eget initiativ med politikere for å diskutere en sak som påvirker bransjen.

Spørsmål, kommentarer eller ideer? Ta kontakt!

Jan Røsholm, administrerende direktør
Stiftelsen Elektronikkbransjen
jr@elektronikkbransjen.no
+47 928 87 000

Powered by Labrador CMS