SVENSKENE VIL DIGITALISERE RADIO

Her hjemme er utrullingen av dab i full gang, og de analoge sendingene slutter i 2017. Nå vil også svenskene digitaliseres.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart etter at Public service-utredningen nå er publisert i Sverige, skriver Digitalradio Norge i en pressemelding.

Utredningen gir blant annet konkrete anbefalinger for utviklingen av Sveriges mediekanaler og teknologivalg i årene som kommer. Det har knyttet seg stor spenning til utredningen, og for radioens del var signalene at radiokringkastingen bør digitaliseres.

Vil slukke FM-nettet

En annen konklusjon våre naboer har kommet fram til, er at en digitalisering er urealistisk uten å kombineres med slukking av FM. Sistnevnte begrunnes med høye kostnader ved distribusjon analogt og digitalt samtidig.

En bredt sammensatt komité har jobbet et års tid med denne utredningen, og blant annet analysert fordeler og ulemper ved et teknologiskifte for radioen. Å bytte teknologi innebærer kostnader, men fordelene mer enn oppveier for disse, ifølge rapporten.

Økt mangfold for lytterne, stimulans på produksjonssiden, og mulighet for kommersiell riksdekkende radio (noe Sverige ikke har i dag) er blant de positive sidene som nevnes.

Foreslår økt støtte

– Utredningen er ikke å anse som et vedtak, men gir svært tydelige signaler i retning av å digitalisere. Analysen er dyptpløyende og godt dokumentert, og kan bli vendepunktet for radio i Sverige. I Digitalradio Norge ser vi det selvsagt som gledelig at våre naboer beveger seg i samme retning som oss, og vil følge den videre utviklingen tett, sier Jarle Ruud, markedssjef i Digitalradio Norge, i en melding.

Rapporten sier videre overgangen til digitalradio fortsatt bør vare markedsdrevet, men at markedet behøver tydelige forutsetninger fra riksdagen og regjeringen. Kommiteen foreslår at også å øke tildelingen til Svensk Radio og Sveriges Utbildingsradio for at selskapene skal kunne starte utbyggingen.

Selskapene bestemmer teknologien

Det er radioselskapene selv som skal bestemme hvordan utviklingen av digitalradio skal se ut, det vil si at både de kommersielle selskapene og Svensk Radio skal samarbeide om hvilken digitalteknologi som skal velges og hvor utbyggingen skal begynne.

– Det er viktig av man vet hvordan det ser ut i Sverige og resten av Europa for å kunne ta en beslutning om slukkingstidspunkt. Dette kan gjøres etter halve konsesjonsperioden er forløpt. Er det ikke mulig å ta en avgjørelse på dette tidspunkt, skal man gjøre en ny undersøkelse etter tre år, heter det i rapporten.

Konsesjonsperioden varer fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2019, og komiteen forslår at den svenske regjeringen må fatte en beslutning om den nasjonale frekvensanvendelsen, det vil si hvordan frekvensene som radio og TV sendes på skal brukes på best mulig måte.

Powered by Labrador CMS