SEKUNDPRIS FRA UTLANDET

Fra 1. april trådte EUs nye prisregulering i kraft. Mobilsamtaler skal nå prises per sekund og SMS får fast pris på 1,19 kroner.

Reguleringen er del av EØS-avtalen og dermed gjelder prisene også for norske forbrukere på reise i Europa. Det forventes at det blir billigere å bruke mobiltelefonen i utlandet, heter det i en pressemelding fra Post- og teletilsynet (PT).

Teleselskapene har likevel anledning til å ta betalt for opptil et halvt minutt for svært korte samtaler, slik at de får dekket sine oppstartskostnader. Varer samtalen over et halvt minutt, skal den takseres nøyaktig.

PT mener at den regulerte prisen på grossistnivå for datatrafikk (8,68 kroner eks. mva) vil danne grunnlag for prisreduksjoner også på sluttbrukernivå.