SJEFS-EXPERTENE blir skolert

Til sammen 16 deltakere har gjennomført butikksjefskolen i Expert denne høsten. Dommen fra både deltakere og ledelse er klart positiv.

I løpet av tre samlinger har en blanding av assisterende butikksjefer og butikksjefer fra Expert fokusert på drift og personalansvar i en krevende men lærerik opplæring.

– Det har vært bra… intensivt og bra, sier Stian Enghaug.

Han er butikksjef ved Expert Sarpsborg, og har fullført butikksjefskolen.

– Jeg har ikke vært butikksjef lenge, derfor er dette veldig bra. Ikke minst i forhold til de elementene som har med medarbeidere å gjøre. Vi har hatt gruppeøvelser som jeg har tatt med meg direkte tilbake til butikken min, og som jeg syns har vært veldig nyttige. Det er godt å vite hvordan man skal ta opp temaer som kan være vanskelige…

Flott gjeng

– Vi har hatt en veldig fin gjeng. Noen av de er allerede butikksjefer, noen er assisterende butikksjefer, og noen er avdelingsledere. Det de har felles er at de er veldig dyktige mennesker, og de kommer til å hjelpe Expert videre, sier regionssjef Morten Halvorsen som har tatt på seg rektorhatten for en periode.

Han er meget fornøyd med opplegget.

– Det handler om driftsrutiner, salg og ledelse. Vi har ekstern hjelp til undervisningen fra Solid Utvikling, som driver med dette som går på ledelsesutvikling. Resultatet av undervisningen er rett og slett at kunnskapsnivået er økt grundig. Butikksjefene kommer tilbake med en kjempepakke på det å drive butikk.

– Er skolen viktig for Expert?

– Det betyr mye, opplæring er viktig for oss - vi trenger medarbeidere som kan faget sitt. Kunnskap er viktig for oss, og noe vi prioriterer høyt.

– Hvordan blir man med?

– Det søkes via nærmeste leder, regionssjefen. Elevene plukkes så ut i samråd med regionssjef og eventuelt butikksjef.

Bra for bedriften

Thomas Marthinsen, kjededirektør i i Expert, mener skolen er meget viktig for bedriften.

– Mange av deltakerne er jo allerede butikksjefer, men det er også viktig å ha folk med kompetanse klare til å overta, folk som har grunnpakken klar. Da kan vi sette inn folk med en gang noen blir borte.

– Opplever dere at deltakerne forsvinner ut av bedriften etter utdanning?

– Det gjør vi jo alltid. De vi velger å satse litt på blir lenger, noen er jo allerede sjefer og ellers er det fremadstormende personer vi tar ut til skolen, de får mer ro når de vet vi tenker på dem.

– Hva handler skolen om?

– Det er to hovedbolker, Expert-ting som det regnskapstekniske og driftshåndbok, det andre er å bli bedre kjent med seg selv som leder. Det handler om å kunne ta vanskelige samtaler og å drive ren ledertrening. Den biten er det de fleste synes er mest utfordrende, og mest interessant.

– Hvor ofte holdes skolen?

– Nå har vi hatt tre ganger i år, vi evaluerer kontinuerlig hvor ofte vi trenger det. Neste år i blir det i hvert fall to ganger.