Skal lede Telenor Norge

Telenor reorganiserer virksomheten i det norske markedet, og etablerer Telenor Norge som en del av Telenor Nordic.

Ragnar Kårhus, som i dag er assisterende nordensjef, blir leder for Telenor Norge. Med seg i ledergruppen har han Svein Henning Kirkeng (forbrukermarked), Rolv-Erik Spilling (Bedriftsmarked), Berit Svendsen (Produkt, Plattform og IS), Ingrid Lorange (Drift), Bjørn Ivar Moen (Distribusjon) og Harald Krohg (Videresalg) Katarina Norderud (Finans), Håkon Sæther (Personal) og Pål Kvalheim (Kommunikasjon).

– Målet med å rendyrke de nasjonale organisasjonene i Telenors nordiske virksomhet er å skape balanse mellom lokal markedskraft og stordriftsfordeler på tvers i Norden, sier Morten Karlsen Sørby, konserndirektør i Telenor og leder for Telenor Nordic, i en pressemelding.

I forbindelse med restruktureringen velger Anders Hauglie-Hanssen (leder for Nordic Mobile med ansvar for den norske mobilvirksomheten) og Berit Kjøll (leder for privatmarkedsdivisjonen) å søke nye utfordringer utenfor selskapet.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.10/2007