Skalaen er sprengt i energimerkesystemet

– Det er behov for et nytt energimerkesystem. Bokstavmerkingen fra A til G er gått ut på dato. Det er behov for noe nytt.

Det sier Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen som en kommentar til det nye forslaget om energimerking fra Ceced. Ceced er den europeiske foreningen for produsenter av elektriske husholdningsapparater. Den har nå satt i gang arbeidet for en ny merkenorm og nye merkesy mboler. Ny energimerking er nødvendig for å holde tritt med utviklingen av produktenes kvalitet.

A++

Den nåværende energimerkingen har bokstavkoder fra A til G, der A er klassen for de produktene som er mest energibesparende og F for minst. Merkingen er ikke av ny dato, og som vi vet har produktenes teknologiske utvikling gjort at mange i dag er langt mer energieffektive enn A-merket angir. Hittil er disse produktene blitt karakterisert med symbolene A+ og A++.

Den gamle energimerkingen kan trygt karakteriseres som vellykket, men den er altså i ferd med å utspille sin rolle. Det vil stadig komme flere produkter som vokser ut av skalaen. Nå snakker produsentene av elektriske husholdningsapparater om at en ny, dynamisk vurderingsskala skal introduseres når EUs system for energimerking snart skal revurderes. Industrien ber også om at merkingen av kjøleskap og frysere som i dag er i klasse A, skal bli avviklet og erstattet av et nytt regelverk før 2013.

– Vi trenger å kunne synliggjøre en energimerking i forretningene som systematisk oppmuntrer forbrukerne til å kjøpe de mest energieffektive produktene. Når EU i nær fremtid skal revurdere systemet for energimerking, ønsker vi at det kommer en åpen skala som har en tydelig, forutsigbar og langvaring fremtid, sier Magnus Yngen, president i Ceced og generaldirektør i Electrolux Major Appliances Europe.

Også vaskemaskiner

Produsentene i Europa har vært dyktige når det gjelder å få fram energisparende modeller for både frysere, kjøleskap og vaskemaskiner. EUs energimerking har vært en viktig pådriver i forhold til dette, men da det nåværende merkingssystemet ble opprettet, tok de ikke høyde for utviklingen av de mest energisparende produktene som i dag har betegnelsen A+ og A++. Med det nye systemet blir det opprettet en åpen skala med sifferbetegnelser. Den er uten tak. Det betyr at man kan øke skalaen så langt man vil etter hvert som det kommer stadig bedre produkter på markedet. Skalaen starter på siffer 1, som er det minst energieffektive symbolet. Deretter øker man tallet etter hvert som et produkt blir mer energieffektivt. For at antallet siffer på skalaen ikke skal bli for stort, kan man sløyfe de laveste tallene etter hvert.

Powered by Labrador CMS