SMARTTELEFONER GA NY MOBILTOPP

Den kraftige økningen i omsetningen av smarttelefoner betydde at markedet nådde en ny topp både volum- og verdimessig i 2010. Totalt ble det solgt 2,5 millioner mobiltelefoner til en verdi av 6,488 milliarder kroner.

Dette betyr at det ble solgt 5,7 prosent flere mobiltelefoner i fjor enn i rekordåret 2009. Samtidig økte den totale omsetningsverdien med 30 prosent. Den sistnevnte kraftige veksten kommer av at andelen smarttelefoner i løpet av fjoråret økte fra om lag 30 prosent til 50 prosent.

Smart

Teknologisk er mobiltelefonen inne i en raskere utvikling enn på mange år. Stikkord er applikasjoner, den åpne Android-standarden og andre egenskaper som åpner for sterkt utvidet bruk av telefonen som kommunikasjons- og medieprodukt. Grensen mellom telefon og PC blir visket ut, og selv om disse produktene nå får konkurranse av nettbrett, ser dette i hvert fall foreløpig ikke ut til å innvirke på salget for smarttelefonene. Dette betyr også at denne typen produkter blir tatt i bruk av langt flere enn de som trenger en slik telefon i jobbøyemed.

Samtidig ser vi at andelen telefoner for 2G synker raskt til fordel for 3G-telefoner. Andelen av det sistnevnte var i fjor 77 prosent mens den i 2009 var på 63 prosent. Prognosekomiteen antar at 3G-andelen vil øke til 84 prosent i år. Prognosen for totalvolumet blir i år satt til 2,5 millioner, samme nivå som i fjor.

Når det gjelder totalverdien på 6,488 milliarder kroner, er dette verdien målt før operatørenes subsidier. Vi må regne med en liten verdinedgang i 2011.

Når det gjelder kamera, nærmer dekningen seg 100 prosent. Bildekvaliteten blir stadig bedre. Det samme gjelder i enda sterkere grad skjermene. Dette har gjort de fleste mobiltelefonene tynnere enn før. De fleste telefonene har nå berøringsskjermer som dekker nesten hele overflaten.

Flommen av applikasjoner sier mye om brukermulighetene som ligger i dagens og morgendagens telefoner. La oss heller ikke glemme å nevne at mange ser på betalingstjenester som enn stadig viktigere brukermulighet for denne produktgruppen.

Smarttelefon eller smartphone er mobiltelefon som drives av et operativsystem som lar brukeren installere og kjøre avansert programvare.

I tillegg til å kunne ringe og motta samtaler og sende og motta meldinger, har slike telefoner en kombinasjon av en eller flere funksjoner som avspilling av musikk, foto, video, internettleser, kart og GPS.