TAR LITEN PLASS PÅ BENKEN

Pixie er Nespressos minste kaffemaskin, bare 11 centimeter bred. I tillegg til å ta liten plass skal den være energivennlig.

I november i fjor gjennomførte Norstat en undersøkelse for Nespresso. Hovedhensikten var å få kartlagt kriteriene for hva kundene legger vekt på når de skal kjøpe nye produkter, spesielt kaffemaskin. Ni av ti respondenter svarte at størrelse og kompakthet er viktig for valget av maskin.

–Pixie skal være et svar på denne undersøkelsen. Volummessig er det den minste maskinen vi har lansert hittil, og den er bare 11 centimeter bred, sier nordisk sjef Kristen A. Hovland i Nespresso Nordic.

Maskinen bruker Nespressos standardiserte kapsler og har vannbeholder som rommer i underkant av en liter. I tillegg til de ytre dimensjonene er det her fokusert på energisparing. I Norstat-undersøkelsen kommer det også frem at ni av ti kunder er opptatt av lavt strømforbruk. Like mange er opptatt av at nye elektriske produkter skal ha innebygde funksjoner for strømsparing.

–Med Pixie skal du kunne lage god kaffe med minimum bruk av tid, plass og energi. Dette er virkelig en økomaskin. Når du slår maskinen på, er den klar på under 30 sekunder. Pixie bruker 30 prosent mindre energi enn vår maskin Citiz. Den slår automatisk av strømmen ni minutter etter at den er brukt for å spare strøm, sier Hovland.

For øvrig er alle Nespresso-maskiner konstruert med energiklasse A eller bedre.Pixie er imidlertid enda mer energisparende fordi det er utviklet ny teknologi for oppvarmingsprosessen.

Nye løsninger

Hjernen i NespressoPixie er en uttrekks- og bryggeenhet som kontrollerer trykk, vanntemperatur og vannmengde. I følge Hovland venter Nespresso suksess for denne og de andre kapselbaserte kaffemaskinene.

–Innen tre til fire år regner vi med at denne typen maskiner vil utgjøre godt over 40 prosent av det totale markedet for kaffemaskiner i Norge, sier han.

Hovland minner om at salget av kapselmaskiner er doblet år for år, og at kapselbasert kaffe er meget populært blant unge mennesker i byene.

–Pixie er en maskin som passer spesielt godt inn i små byleiligheter og i kjøkken med liten plassog for eksempel på hytta, sier Nespresso-direktøren.

Maskinen har to standardinnstillinger for kaffemengde. Den ene er for stor kaffemengde med 110 milliliter. Den andre er innstilling for espresso med mengde på 35-40 milliliter. Brukeren kan overstyre fabrikkinnstillingene og bestemme andre væskemengder.

Ecolaboration

Når det gjelder miljøprogram har Nespresso utviklet et konsept de kallerEcolaboration™. Det består av tre hoveddeler: bærekraftig kaffeproduksjon, energibesparende maskinutvikling og resirkulering av kaffekapsler.

–Dette er et veldig omfattende program som vi arbeider med på lang sikt. Et av målene er at 80 prosent av all kaffe vi bruker skal være dyrket etter bærekraftige prinsipper nedfelt i vårt Nespresso AAA SustainableQuality-program i løpet av 2013. Programmet er utviklet i samarbeid med Rainforest Alliance og startet i 2003. Når det gjelder maskinene er hovedvekten lagt på å gjøre dem energibesparende. Pixie-maskinen er et viktig bidrag for å oppnå vår målsetting om en 20 prosent reduksjon i CO2-forbruket for å produsere en kopp kaffe innen 2013, sier Hovland.

På globalt nivå er Nespressos målsetting at 75 prosent av alle brukte kapsler skal kunne resirkuleres innen 2013. Hovland forteller at man lenge har jobbet med dette i det nordiske markedet, og i Sverige kan i dag alle brukte Nespresso-kapsler bli resirkulert. For å få dette til, inngikk Nespresso i fjor en avtale med det svenske Grønt Punkt og Förpacknings- ochTidningsinsamlingen (FTI). Det betyr at alle som bruker Nespresso-kapsler skal kunne levere dem for gjenbruk i 5.800 innsamlingsstasjoner over hele Sverige. Hverken i Sverige eller Norge er det påbud om å levere inn slike produkter, men Hovland mener at det er viktig at produsentene legger forholdene godt til rette for at forbrukerne skal kunnelevere inn avfall på en enkel måte. I Norge er Nespresso i drøftelser for å få etablert en liknende ordning.

–Målet vårt er å få til det samme i Norge som i Sverige. Utfordringen i Norge er imidlertid at man ved innsamlingsstasjonene ikke skiller mellom glass og metall. Nespresso-kapslene inneholder kun aluminium og kaffe. Utfordringen ligger i å skille aluminiumskapslene fra glassavfallet og her må det altså en spesialløsning til ved gjenvinningsstasjonenefor å kunne få til dette, forteller Hovland.

Han har god tro på å få dette til på sikt.