VEKST FOR HVITEVARER

– Nedgangen salget av hvitevarer hadde i 2009 var trolig bare midlertidig. De første salgstallene for 2011 viser en sunn utvikling.

Det sier Anton Eckl, kategorisjef for elektriske husholdningsapparater i GfK. Under IFAs pressesamling i Benidorm fortalte han at selskapet ser en svært positiv trend for salget av hvitevarer.

– 2009 var det første året vi hadde en negativ utvikling, med minus seks prosent til 147 milliarder USD. I 2010økte salget med åtte prosent, til 160 milliarder. Europa er det viktigste markedet for hvitevarer, og hadde i 2009 38 prosent av totalmarkedet. Dette var en nedgang fra 41 prosent i 2008, sier Eckl.

I det meste av Europa har utviklingen innen elektriske husholdningsapparater vært positiv hittil i 2011, med unntak av Spania, Portugal, Hellas og Irland. I Spania har nedgangen vært på hele 10 prosent.

Også innen elektriske husholdningsapparater, ligger Europa langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. I Vest-Europa har én av tre platetopper som selges induksjonsteknologi. Andelen ventes å stige, da prisnivået på disse har gått kraftig ned.

Robot, kapsel og sylinder

– Når det gjelder kjøleskap har ett av fire No Frost-funksjon. Prisene på disse modellene ligger langt over de øvrige. Også her er prisene på vei nedover, men ikke på langt nær så mye som for platetopper, sier Eckl.

For hvitevarer har energimerkingen vært på plass i snart 15 år. Eckl sier denne har betydd mye i arbeidet for å få utvikle mer energieffektive produkter.

– Strømforbruket i snitt per produkt er gått ned med sju prosent i Europa fra 2005 til 2010.Et produkt merket A+++ koster i dag like mye som et A-produkt i 2000. Forbrukerne får dermed mye for pengene, sier Eckl.

For småelektriske produkter har salgsverdien økte dobbelt så mye som volumet. Økningen i verdi var 7,4 prosent i 2010. Salget av kaffemaskiner har hatt den største økningen i verdi, fra 20 til 23 prosent, mens volumet har holdt seg stabilt på 20 prosent.

– Tre produktgrupper økte mest; robotstøvsugere, kapselmaskiner og sylinder-støvsugere. Når det gjelder kaffemaskiner økte kapselmaskinenes andel fra 7 prosent i 2006 til 19 prosent i 2010 - i verdi fra 13 til 26 prosent av markedet. Salget av robotstøvsugere økte fra 132.000 enheter i 2009 til 290.000 i 2010, sier Eckl.