Vekst i Norden

Det sier Dr. Marcus Miele, toppleder i det tyske konsernet. Miele eies av de to familiene Miele og Zinkann, og både Markus Miele og hans kompanjong dr. Reinhard Zinkann er fjerde generasjon på eiersiden.

– I tillegg til de nordiske landene vokser vi sterkt i USA og Russland, og vi tror det på sikt vil være mulig for oss å bli stor i enkelte Østasiatiske land som Korea og i arabiske land som Dubai, sier dr. Miele.

Miele-konsertet består nå av 36 selskaper, og merket er representert i 120 land gjennom datterselskaper eller agenter. Nederland, Schweitz, Frankrike, Storbrtannia, USA og Østerrike er de største eksportlandene.

Bestemmer selv

Dr. Miele legger stor vekt på at Miele som et privateid selskap har stor frihet til å kunne bestemme selv over egen virksomhet.

– Vi opplever fordelen ved å ha organisk vekst i et familieeid selskap. Vi har ingen planer om å forandre eierstrukturen i selskapet. Som familieselskap har vi full kontroll og kan ta raske beslutninger, sier Miele.

Det tyske selskapet har hatt som prinsipp å stå for all utvikling og produksjon selv. Firmaets ledelse har hatt få samarbeidepartnere, og Miele legger vekt på at det ikke er aktuelt med store oppkjøp.

2,26 mrd. Euro

I forretningsåret 2004/2005, som var firmaets 106. driftsår, hadde Miele-konsernet en omsetning på 2,26 milliarder Euro. Det var en vekst på 5,2 prosent fra forrige år. Veksten skal være godt over gjennomsnittet i hvitevarebransjen, også i det tyske markedet. Firmaets ledelse legger vekt på at veksten kommer til tross for omsetningsnedgang av store hvitevarer i hjemmemarkedet Tyskland og nedgang også i flere andre vesteuropeiske land. Mens bransjeomsetningen siste år sank med om lag fem prosent i Tyskland, vokste Mieles omsetning med 1,9 prosent på hjemmemarkedet. På eksportmarkedene vokste Mieles omsetning med 6,8 prosent, og eksportandelen ligger nå på rundt 70 prosent. Ledelsen mener veksten kommer av firmaets innovasjoner og nye produktserier og venter ytterligere vekst i kommende forretningsår. Den legger stor vekt på at produkter med høy kvalitet og lang levetid sammen med et nært samarbeid med handlere er en viktig årsak til veksten.

Konkurrere med seg selv

Også når det gjelder støvsugere, som er Mieles ”minste” produkttype, har konsernledelsen en klar strategi på kvalitet: Alltid bedre.

– Vi stoler på vår ”image” som produsent av kvalitetsprodukter og vil legge oss i toppsjiktet av markedet også med de nye støvsugerne. Med den nye støvsugermodellen S5 regner vi faktisk med at våre gamle støvsugermodeller er de største konkurrentene, sier dr. Miele.Han forteller at det ikke vil komme OEM-produksjon av denne produkttypen. Fortsatt har Miele en klar strategi om ikke å begi seg inn på markedet for småelektriske apparater. Støvsugere og kaffemaskiner blir de minste størrelsesmessig.

– Vi har suksess med de nye dampovnene våre. I tillegg til innbyggingsmodeller kommer vi nå med en frittstående dampovn fordi mange kjøkkener ikke har plass til en slik ovn i tillegg til de andre innbyggingsproduktene. Den frittstående ovnen kommer også på det skandinaviske markedet, sier dr. Miele. Fabrikken holder nå på å utvikle kjøl/frys kombinasjonsmodeller av type”side-by-side”.

Powered by Labrador CMS