VIDEOBRANSJEN NED 15 PROSENT

Kjøpefilmmarkedet gikk ned 15 prosent, fra 1.082,8 millioner kroner i 2008 til 909,9 millioner i 2009.

Mens det i desember 2004 ble omsatt videogram for 99,9 millioner kroner, var omsetningen samme måned i 2009 på 90,7 millioner kroner. Dette er en nedgang fra desember 2008 på 33 prosent (da omsetningen var 136,1 millioner kroner), og fra desember 2007 på 49,4 prosent (da omsetningen var rekordstore 179,4 millioner kroner).

Når det gjelder Blu-ray Disc (BD), sto dette formatet for 11,8 prosent av kjøpefilmmarkedet, med 106,7 millioner kroner. Det ble lansert 438 BD-titler i 2009, mot 261 i 2008 og 166 i 2007. I 2009 ble i alt 1,1 millioner BD-eksemplarer sendt ut til butikkene fra NVF-medlemmene.

Når det gjelder leiefilm, ble det i 2009 omsatt for 119,3 millioner kroner i 2009. Dette er den laveste omsetningen siden statistikkarbeidet startet i 1991. Siden toppårene 2002–2004, har denne omsetningen falt 30–36 prosent.

Kilde: Release.no

OMSETNING KJØPEFILM