Vil være ledende leverandør til det digitale bakkenettet

Triax-ledelsen satser på å være en ledende leverandør av antenner og mottaksutstyr også for det digitale bakkenettet.

Etter at Triax la ned sitt norske salgsselskap har Sandefjord-firmaet CableCom AS overtatt distribusjonen av firmaets produkter i Norge. Triax distribuerer årlig rundt en halv million mottakerbokser til det nordiske markedet. Dette gjelder produkter både for kabelnett, satellitt og mottak fra bakkesendere. Produktutvalget består nå av fire mottakerbokser med PVR-funksjon (harddisk). I tillegg kommer en boks uten PVR-funksjon. Alle boksene er utviklet i Østen, og blir for tiden produsert innen EU. Boksene er primært beregnet på det frie markedet og ikke bundet til de enkelte lands operatører. Til høsten kommer enda en modell med ”free-to-air”-funksjon og mpeg4 kompresjonsteknologi. I september kommer også en boks spesielt utviklet for det norske bakkenettet, og den skal være godkjent av RiksTV. I følge utviklingsavdelingen hos Triax har boksene for det norske markedet bedre tekniske spesifikasjoner enn tilsvarende bokser for andre land i Europa.

Omsetningsøkning

Vi spør daglig leder Roy Furulund hos CableCom AS hvilke utfordringer det digitale bakkenettet er for firmaet.

– Utfordringene er mange. Den største mener jeg er å forberede kundene våre på å sette av resurser til å betjene publikum som kommer til forretningene og gi dem riktig informasjon om det utstyret de trenger. Vi har holdt på å forberede dette et års tid nå. Kundene våre setter pris på at vi presenterer et konsept som er ferdig laget når det gjelder produkter og informasjon rundt det, sier Furulund.

Triax har utarbeidet shop-in-shop-løsninger for alle kundegruppene. Nå blir det også utarbeidet ”cash & carry”-løsninger som består av antenne, kabel og mottakerboks. Furulund regner med at utstyr for det nye bakkenettet vil bety en kraftig omsetningsøkning for CableCom, spesielt i 2008 og 2009. Han legger videre vekt på at Cablecom vil ha stor nytte av den lange erfaringen Triax har med produkter for digitale bakkenett.

– Sammen mener jeg vi har funnet fram til produkter og pakkeløsninger som vil passe godt til markedet for det nye norske bakkenettet, sier han.

I Sverige har Triax hatt en stor del av omsetningen til det digitale bakkenettet der.

Utstyr til alle plattformer

CableCom AS har enerett til SMA-TV-utstyr for det norske markedet, men er ikke enedistributør av de andre produktene Triax markedsfører. Også andre firmaer kan distribuere antenneutstyr.

– Triax har imidlertid utnevnt oss til en hovedsamarbeidspartner etter at de la ned sitt eget norske kontor for noen år siden, sier Furulund.

CableCom markedsfører produkter fra mange andre leverandører, men når det gjelder produkter til det digitale bakkenettet, opplyser Furulund at de primært vil holde seg til Triax-utstyr.

– Hvor viktig tror du det digitale bakkenettet som plattform vil bli i Norge?

– Vi leverer utstyr til alle plattformer, inkludert bredbånd. Vi kan også tilby IP-løsninger. Det er naturlig at vi også går inn på plattformen det digitale bakkenettet representerer. Derfor er det ikke så farlig for vår del hvilke plattformer den enkelte husstand velger. Jeg tror at det digitale bakkenettet vil være en viktig driver for digitalisering av kringkasting i Norge. Det er først nå at digitaliseringen kommer for alvor hos folk flest.

Furulund setter dette i sammenheng med en helhet som blant annet består i at de aller fleste kjøper seg høykvalitets flatskjermer og av den grunn trenger en god digital signalkilde for å oppnå tilfredsstillende lyd– og bildekvalitet.

Når det gjelder konkurranseforholdene, opplyser Furulund at det lenge har vært rundt ti leverandører av slikt utstyr, og han tror antallet vil holde seg noenlunde konstant. Han regner imidlertid med at det kan komme noen få nye leverandører som vil prøve seg med containersalg av utstyr til det digitale bakkenettet og regner med at konkurransen kan bli tøff.

– Det største fortrinnet vårt i markedskampen er kunnskapen vår og kvaliteten vi mener produktene våre har.

Han legger også vekt på den korte veien fra produsent til distributør og de gode servicemulighetene et langvarig foretningsmessig forhold har ført til.

Økt kursvirksomhet

Når det gjelder tilbehør, vil CableCom konkurrere med de store tilbehørsleverandørene om denne delen av markedet. Det er en del av Triax sin ”shop-in-shop”-løsning.

Nå kommer en komplett katalog der alt utstyr for digital mottaking på ulike plattformer blir presentert. Denne katalogen regner Furulund med skal være en viktig informasjonskilde til firmaets kunder. I tillegg kommer informasjonsbrosjyrer beregnet på sluttbrukere.

– Vi forsøker også å komplettere informasjonen vår med den som RiksTV lager, sier han.

Kommende sesong kommer CableCom til å doble kursvirksomheten. Furulund opplyser at det normalt blir holdt kurs for ca. 4-500 montører i året. Nå vil dette bli økt til nærmere det dobbelte.

Det digitale bakkenettet vil også bety økning i omsetningen av kabelnettutstyr, både hovedsentraler og utstyr for SMATV-anlegg. Firmaets viktigste kunder er handlere og installatører. I følge Furulund er installatørene den aller viktigste gruppen for CableCom.