– ÅPEN, ÆRLIG OG STA

Randi Blix Sivertsen (36) er som første kvinne valgt inn i styret i Euronics Norge AS. Hun kommer fra firmaet H. Blix AS i Hammerfest.

Hun er utdannet økonom og kom inn i firmaet i 1994. Hun er tredje generasjons leder i bedriften og har gått gradene fra butikkansatt til butikksjef. I dag er hun styreleder og en av to eiere i bedriften. H. Blix AS driver også installasjonsvirksomhet og har vært med i Euronics siden kjeden ble startet. Tidligere var de med i Serviceringen. Omsetningen i butikken er cirka åtte millioner og på installasjon cirka 18 millioner.

Blix Sivertsen har vært vararepresentant i Euronics-styret i et år. Hun har imidlertid ikke fått noen erfaring fordi det ikke har vært nødvendig å innkalle henne til møter.

Positiv utvikling

– Jeg synes utviklingen av kjeden har vært veldig positiv. Etter at vi fikk Kenneth Baltzersen som direktør har det skjedd utrolig mye i riktig retning.

– Hva ser du som din viktigste oppgave i styret?

– Det er å representere medlemmene på en ordentlig måte. I kraft av å være kvinne tror jeg at jeg kan se mye på en annerledes måte. Jeg er opptatt av mulighetene kjeden står foran, og samarbeid med kjeder i andre bransjer. Dette synes jeg høres veldig spennende ut. Jeg ser frem til å være med i denne prosessen og at vi har fått inn et eksternt styremedlem fra opptikkerbransjen, sier hun.

Blix Sivertsen ser det som lett å samarbeide med de andre i styret fordi hun kjenner dem fra før. Hun ser på det nære forholdet og samarbeidet mellom medlemmene i kjeden som en styrke.

– Hos oss er det ikke noen ovenfra og ned-holdning verken mellom handlerne eller mellom kjedeledelsen og oss.

– Hvordan karakteriserer du deg selv?

– Jeg er åpen, positiv og sta. Kjedens motto om å være ærlig og kunnskapsrik faller også godt inn hos meg. Jeg er glad for kjedens holdninger.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.4/2008