– Selv om samfunnet er inne i en kritisk periode finansielt og økonomisk, tror jeg det er mulig å løfte merket vårt til høyere omsetning i det norske markedet igjen, sier avtroppende Norgessjef Hans Olav Hole.

B&O LEGGER NED det norske kontoret

Etter 40 år legger Bang & Olufsen ned det norske kontoret. Men det skal ikke gå ut over aktivitetene og innsatsen i markedet, lover Hans Olav Hole som forlater stillingen som Norgessjef like etter årsskiftet.

– Selv om vi legger ned kontoret i Norge, har vi meldt til samarbeidspartnerne våre at vi opprettholder servicegraden og frontlinjemedarbeiderne i det norske markedet. Det er viktig for oss å utøve kvalitet ovenfor handlerne, spesielt i en vanskelig tid, slik at de kan betjene sine kunder på en ordentlig måte. Det fysiske, norske kontoret i seg selv gir jo ingen verdiskapning.

Det sier Hans Olav Hole, Norgessjef i Bang & Olufsen AS. Det er 40 år siden det norske B&O-kontoret ble åpnet. Hole slutter i stillingen ved utgangen av januar etter å ha ledet virksomheten i Norge i åtte år. Ledelsen blir nå overtatt av Nils Erik Haug-Larsen. Han har i dag også ansvaret for B&O i Danmark og vil sitte ved regionkontoret i København. Tony Barosen er ansatt som ny servicesjef etter Per G. Olsen, som går i pensjon. Denne funksjonen vil bli ledet fra Stockholm. IT/CRM-supporter for regionen, Arne H.Nedberg, vil som før arbeide ute hos forhandlerne og fra hjemmekontor i Norge, forteller Hole.

Distriktssjefer

Virksomheten i Norge vil fremover bli utført av to distriktssjefer; Merete Jørgensen og Roger Jonsson. I tillegg kommer en lokal såkalt Visual Merchandiser, Line M.Myhr. Jørgensen som har vært ved det norske kontoret en tid og er i permisjon til august 2009. Jonsson er svensk, har blant annet jobbet i Singapore og har vært i konsernet siden 2001. De blir støttet av Mette Dela Myrup, som er markedskonsulent og skal sitte ved regionskontoret.

– Frontlinjemedarbeiderne skal være ute i felten mesteparten av tiden og i tillegg ha hjemmekontor. Det er også meningen at de jevnlig skal besøke regionkontoret vårt i København. Med andre ord er det ingen forandring i arbeidsmetodikken vi skal bruke fremover. Det viktigste er å gi god service til handlernettet. Når vi samkjører aktivitetene med Danmark, kan vi gjøre nytte av synergier og felles kampanjer. Dette er en tilnærming vi har arbeidet med i mer enn ett år allerede, sier Hole.

20 handlere

I den tiden Hole har ledet de norske aktivitetene, har antallet B&O-handlere gått ned fra 40 til i underkant av 20. Målt i omsetning per innbygger lå Norge på 70- og 80-tallet lenge på annen og tredje plass etter Danmark og Sveits. I dag ligger den norske omsetningen på fjerde plass etter Danmark, Sveits og Nederland. Hole legger liten vekt på halveringen av antall handlere og mener det både har ført til at kvaliteten på de som er igjen er hevet og at gjennomsnittsomsetningen har økt betraktelig. Det har også ført til at en del forretninger som tidligere i hovedsak er blitt drevet av en person alene har fått flere ansatte som sammen kan løfte oppgavene på en bedre måte, mener han.

Konsernsjefens strategi legger opp til at Bang & Olufsen fortsatt skal være et høystatusmerke med global distribusjon. Det betyr at B&O hovedsakelig vil bli omsatt gjennom spesialforretninger. Hole mener imidlertid at når man skal nå ut til alle med det bosettingsmønsteret vi har i Norge, må man også regne med å gjøre avtaler med handlere som går på shop-in-shop-løsninger.

– Utfordringene våre er at hos mange av de handlerne der vi kunne ha en slik løsning er omsetningen basert på vekst. Men vi får et stadig mer kostbart produktsortiment og kravstore kunder. Gjennomsnittsinvesteringen for å arbeide med vårt merke øker dermed forholdsvis mye. Derfor har mange av de minste shop-in-shop forhandlerne vanskeligheter med å få lønnsomhet i sin B&O-satsing. I vår verden arbeider vi også med langsiktige kundeforhold, kundeservice, hjemmebesøk og –demonstrasjoner. Derfor venter vi at utfordringen på dette grunnlag blir større for de små butikker med shop-in-shop-løsning, mener Hole.

I dag er det syv shop-in-shop forhandlere igjen i Norge, mens tallet var 14 for et par år siden. Han innrømmer at i disse vanskelige tider satser konsernet ikke på stor ekspansjon i Norge. Likevel tror han at det på sikt vil komme spesialforretninger i flere store norske byer, primært Trondheim og Tromsø. I tillegg ønsker Hole seg et "flaggskip" i Oslo.

Hans Olav Hole er avtroppende Norgessjef i Bang & Olufsen, som legger ned sitt Norske kontor. Det som i dag minner mest om dansk design ved kontoret, er denne pendellampen.
– Bang & Olufsen kommer til å rendyrke et konsept med salg av basisprodukter i Norge. Løsningen tror jeg primært vil være å omsette gjennom spesialhandlere som kan betjene kravene vi setter til kvalitet og service, sier Hans Olav Hole.
Til toppen