Administrerende direktør Stein Aarvik i Norges Televisjon AS (NTV). Foto: NTV.

Bedre TV-tilbud med digitalt bakkenett

Forbrukerrådet mener det digitale bakkenettet gir et dårligere TV-tilbud til seerne. Det er ikke riktig. Tilbudet blir bedre.

Utbyggingen av det digitale bakkenettet som pågår i disse dager er heller ikke tuftet på en forbrukerfiendtlig politikk, slik Forbrukerrådet og direktør Erik Lund-Isaksen gir inntrykk av. Det er basert på en god politisk beslutning.

Stortinget har vedtatt at det nye digitale bakkenettet skal være en kommersiell utbygging uten direkte statsstøtte. NTV, som var eneste søker, fikk konsesjonen for å bygge ut og drive bakkenettet i 15 år. Forretningsmodellen er godkjent av regjeringen gjennom konsesjonstildelingen. Den går i korte trekk ut på at NTV skal tjene inn igjen sine bygge- og driftsutgifter gjennom betal-TV-selskapet RiksTV som om kort tid lanserer sitt tilbud.

Både NTV og RiksTV er eid av NRK, TV 2 og Telenor Broadcast med like deler hver.

Det digitale bakkenettet er et risikoprosjekt. Utbyggingskostnadene i Norge er høyere enn de fleste andre land. Og reklamemarkedet og kundegrunnlaget er vesentlig mindre. Å sammenligne utbyggingen i Norge med andre land som får statlig støtte i milliardklassen er en urimelig sammenligning.

Sprengt analogkapasitet

Bakgrunnen for utbyggingen er at dagens 40 år gamle analoge bakkenett ikke har plass til flere kanaler eller mer innhold. Den sprengte kapasiteten i det gamle sendernettet er en direkte årsak til at mange i dag ikke kan se NRK2. Det gamle analoge bakkenettet har heller ikke plass til NRKs nye barnekanal (NRK3). Samtidig er det stor etterspørsel etter nye kanaltilbud. Ved å ta i bruk digital teknologi kan frekvensene utnyttes langt bedre. Tilbudet blir større, fordi NTV på vegne av samfunnet har tatt risikoen med å bygge ut det digitale bakkenettet. Helt i tråd med Stortingets beslutning.

Utbyggingen av det digitale bakkenettet har også ført til økt mediemangfold. Aldri har så mange nye norske kanaler sett dagens lys. Til glede for forbrukerne.

Alle de andre norske TV-distributørene, satellitt og kabel-tv, har i dag en betal-tv modell uten noe som helst gratistilbud. I det digitale bakkenettet vil det imidlertid være et gratistilbud. NRKs tre TV-kanaler og 13 radiokanaler vil være gratis tilgjengelig i bakkenettet. Det samme vil TV 2 være, frem til 2010.

Bortimot riksdekning

Det digitale bakkenettet sørger altså også for at brorparten av NRKs radiokanaler få bortimot riksdekning, mens mange av dem i dag har en begrenset tilgang.

MTG har ønsket å gjøre sin planlagte kanal (Viasat4) tilgjengelig gratis i det digitale bakkenettet. Et bakkenett MTG altså ikke selv har ønsket å bygge ut.

RiksTV, som forvalter det kommersielle innholdet i det digitale bakkenettet, vil ikke at Viasat4 skal distribueres gratis for seerne i det digitale bakkenettet. Samferdselsdepartementet mener RiksTV handler riktig. Forbrukerrådet er imidlertid av den oppfatning at samferdselsdepartementets mening er ”oppsiktsvekkende dårlig forbrukerpolitikk”.

God forbrukerpolitikk

Dette er tvert i mot god forbrukerpolitikk. For hadde det blitt slik Forbrukerrådet og direktør Lund-Isaksen mener, med TV-tilbydere som vil sende gratis, hadde det ikke blitt noe digitalt bakkenett i Norge. Da hadde deler av befolkningen fortsatt vært uten NRK2 (og NRK3), og forbrukerne ville hatt færre TV-tilbydere å velge i mellom. Det kan vel neppe kalles forbrukefiendtlig å gi TV-seerne flere valgmuligheter? Erfaringer fra andre land der digitale bakkenett alt er utbygd viser for øvrig at de fleste i tillegg til fri-tilbudet ønsker å betale for se TV-kanaler.

Opp mot en tredjedel av befolkningen ser i dag TV via antenne (bakkenett). De som er dekket av det digitale bakkenettet trenger kun en dekoder for å bli heldigitale. Det er enkelt, og forbrukervennlig. Og i motsetning til dekodere for parabol og kabel kan du ta med deg bakkenett-dekoderen og bruke den på hytta, i bobilen, i båten og bilen – der det er dekning. Enklere og mer forbrukervennlig kan det knapt bli. På alle måter har Stortinget gjort et både forbrukervennlig og samfunnsøkonomisk fornuftig vedtak.

Jonsknuten (904 moh.) ved Kongsberg er en av sendemastene som brukes til det digitale bakkenettet.
Til toppen