BRANSJEN PÅ UTDANNINGSMESSE

Hvitevare- og storkjøkkenleverandørene informerte tiendeklassinger om videregående opplæring.

Dette skjedde på yrkes- og utdanningsmessen You i Oslo Spektrum. Hensikten med messen er at skoleelever og foreldre skal få bred kunnskap om de 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Utdanningsprogrammene er representert med hver sin utstilling. Lærere, elever, bedrifter og lærlinger informerer om hva programmene kan tilby, både i teori og praksis. You-messen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Tredje gang

– Det er tredje gang vi deltar på denne messen. Hovedhensikten vår er å få gjort yrkesveiledere og elevene oppmerksom på elektrofag som fagutdanning. Erfaringen vår er at det er viktig å være tilstede. Tilbakemeldingen fra elever som har valgt elektrofag og kommet i lære i bedriftene våre viser at de har for lite kunnskap om denne yrkesretningen før de foretok valget, sier konsulent Odd Martin Jensen i Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL).

Han legger vekt på at de fleste elevene har kunnskap om elektrikerfaget, men mangler informasjon om de andre grenene innen denne utdanningsgruppen. Derfor er det viktig å gjøre det attraktivt på en slik messe i den korte tiden elevene er innom hos hver utstiller. De fleste elektrofagene var representert på messen. Dermed fikk man vist mangfoldet. Elektrofagenes fellesstand på siste You-messe var i regi av Elektronettverk. Den igjen er et samarbeid mellom skoler og bedrifter. Hvitevare- og storkjøkkenleverandørene deltok under utstillergruppen el-energi. Andre utstillere her var blant annet heismontører, flyfag, flere seksjoner innen jernbaneelektro, telemontør og automasjon.

Servicereparatører

Den bransjerelaterte utdanningen hos oss har betegnelsen servicereparatør. Jensen forteller at mange av oppgavene for hovedgruppen hvitt og storkjøkken er sammenfallende. Det gjelder feltene elektro, elektronikk, vann- og varmeførende konstruksjoner, kjøleteknikk, gass og ventilasjon.

– Det betyr at vi kan tilby et bredt jobbtilbud innen dette området. Dessverre ser vi at gruppen lyd, bilde og multimedia er dårlig representert på denne messen, sier han.

På siste You-messe var det Sogn Videregående Skole som promoterte denne grenen. På utstillingen for hvitt og storkjøkken deltok flere lærlinger. Det ser Jensen på som en stor fordel, fordi lærlingene har lett for å kommunisere med tiendeklassingene. Lærlingene viste frem en tørketrommel, der kabinettet delvis var erstattet med plastvegg, slik at man kunne følge den praktiske prosessen i tørkingen av tøy. Det viktigste materiellet som ble delt ut til elevene var Elektronikkbransjens Serviceguide og guide til forbrukerkjøpsloven.

You-messen er et stort og resurskrevende arrangement. Det har vært diskutert om man kan holde dette hvert år men Jensen sier seg glad for at man har valgt å holde kontinuiteten.

– Jeg synes imidlertid at elevene bør få noe mer informasjon om yrkesvalg før de kommer på messen. Mange elever forstår ikke godt nok at de står foran en viktig valgsituasjon, sier han.

ERIK ANDERSEN

Til toppen