BUTIKKENE NEDBEMANNER

Kjedene nedbemanner i butikkene som følge av finanskrisen. I Expert berører dette 100 til 150 ansatte, mens Elkjøp reduserer med 120 til 130 årsverk.

– Vi er i en prosess med en nedbemanningsplan. Den gjelder de 70 varehusene Expert Norge eier selv, og berører 100 til 150 personer. Dette er en kombinasjon av oppsigelser og reduksjon av stillingsandel, og kan for eksempel bety at en deltidsansatt i 80 prosent stilling får tilbud om å fortsette i 60 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Philip Straumsheim i Expert.

Informasjonssjef Åshild Indresøvde forteller at Elkjøp Norge også er inne i en større prosess, der de reduserer med 120 til 130 årsverk ved 32 av de 42 varehusene som Elkjøp Norge eier.

– De 32 varehusene som er berørt reduserer med ett til seks årsverk. Totalt i Elkjøp Norge er vi cirka 1.700 medarbeidere, med de handlereide er vi cirka 3.000 ansatte i Norge. Enkelte handlereide varehus justerer også bemanningen, men i mindre omfang, sier Indresøvde.

Konkurranseutsatt bransje

Siba har sju varehus i Norge. Nyansatt Siba-sjef i Norge, Victor Bengtsson, forteller at de ikke har noen planer om å redusere antall ansatte verken i Norge eller moderlandet Sverige.

– Siba tilhører en bransje som er hardt konkurranseutsatt, og vi har det i ryggraden at vi må tilpasse oss markedet. Selvfølgelig utvikler vi våre varehus og personalet. Dette er hverdagskost for oss, men i disse tider blir det ekstra fokus på kostnadssituasjonen, sier Bengtsson.

I Euronics forteller administrerende direktør Kenneth Baltzersen at butikkene, som alle er handlereide, justerer lønnskostnadene ved å øke/redusere bruk av ansatte på timesbasis.

– Vi forventer derfor ingen nedbemanning med det første. Sentralt har vi strammet til på alle områder, så får vi heller løsne på grepet hvis markedet tillater det, sier Baltzersen.

Av de snaut 180 Expert-butikkene i Norge, er 110 handlereid.

– De handlereide butikkene går ganske bra. De ligger ofte på mindre steder som gjerne er mindre konkurranseutsatt enn våre egne varehus, sier Straumsheim.

Stenger i Sandvika

Når det gjelder de 70 kjedeeide butikkene, forteller han at Expert er i en kontinuerlig prosess. For eksempel stenger kjeden i disse dager butikken i Sandvika.

– Vi har planer om å åpne flere butikker i 2009, og ser på hvilke muligheter det finnes i å hente overtalllige ansatte til de nye butikkene. I dagens marked byr det seg også nye muligheter. Lokaler fra andre bransjer kan bli ledige, og vi sonderer hele tiden dette markedet, sier Straumsheim.

I Elkjøp har man planer om å øke antall butikker:

– Vi fortsetter investeringsplanene våre i forhold til Elkjøp Mega Store, og planlegger å åpne 15 slike i løpet av tre år. Den neste åpner i Kristiansand i løpet av året. Rett før jul åpnet vi to Express-butikker, på Karl Johan og i Bogstadveien i Oslo, sier Indresøvde.

Hun sier kjeden ikke har planer om å legge ned noen butikker.

– Det er ikke noe som tilsier at vi skal gjøre det. Elkjøp er en solid bedrift som leverer gode overskuddstall. Vi har hatt en kraftig bunnlinjevekst de siste ti årene, og justerer bemanningen for å sikre at vi fortsatt vil ha sunn drift på sikt, sier hun.

Ingen Siba-planer

Siba har vært til stede i Norge siden 2000, og Bengtsson vil ikke si noe om hvorvidt eventuelle planer om ytterligere ekspansjon er lagt på is i påvente av bedre tider.

– Vi går ikke ut med informasjon om ytterligere ekspansjonsplaner. Det jeg kan si er at vi utvikler våre eksisterende varehus, for eksempel har vi nettopp bygd om Liertoppen som hadde nyåpning i desember, sier Bengtsson.

Baltzersen i Euronics utelukker ikke at butikker kan bli nedlagt.

– Vi frykter at de handlerne som hadde det tøft selv i oppgangsider, kommer til å forsvinne i nedgangstider. Men vi arbeider hele tiden med rekruttering, og vil åpne flere Euronics-butikker i løpet av året. Vi arbeider med å erstatte det tapte og vel så det, sier Baltzersen.

Euronics har kalkulert med en omsetningsnedgang på 5 til 10 prosent avhengig av varegruppene.

Bra start for Euronics

– Så langt har dette ikke slått til. Vi er på samme nivå som i fjor og vel så det, men forventer ikke at dette vil vedvare. Det blir et tøft 2009, sier han.

Felles for kjedene vi har vært i kontakt med er at de ser muligheter selv i vanskelige tider.

– Vi anslår at vi vil ha en nedgang i omsetningen på cirka 5 prosent i 2009, men tror totalmarkedet vil få en større tilbakegang. Elkjøp har tradisjonelt tatt andeler og kommet godt ut av nedgangstider – rett og slett fordi kundene blir mer prisbevisste og vi har den mest uttalte lavprisprofilen av butikkjedene, sier Indresøvde i Elkjøp.

Bengtsson i Siba sier det slik:

– Elektronikk er hverdagsprodukter i både lav- og høykonjunktur. Den moderne nordmannen trenger MP3-spiller, digitalkamera og datamaskin uansett konjunktur. Det er viktig at vi kan tilby de riktige varene til kundene, til rett pris.

Når det gjelder situasjonen i Elprice, er Terje Helland nettopp sluttet som administrerende direktør i Deal/Elprice. Vi lykkes ikke å komme i kontakt med noen i eierselskapet Holta Invest før bladet gikk i trykken.

– Siba tilhører en bransje som er hardt konkurranseutsatt, og vi har det i ryggraden at vi må tilpasse oss markedet, sier Victor Bengtsson i Siba.
– Lokaler fra andre bransjer kan bli ledige, og vi sonderer hele tiden dette markedet, sier Philip Straumsheim i Expert– Siba tilhører en bransje som er hardt konkurranseutsatt, og vi har det i ryggraden at vi må tilpasse oss markedet, sier Victor Bengtsson i Siba.
– Vi er på samme nivå som i fjor og vel så det, men forventer ikke at dette vil vedvare, sier Kenneth Baltzersen i Euronics.– Lokaler fra andre bransjer kan bli ledige, og vi sonderer hele tiden dette markedet, sier Philip Straumsheim i Expert– Siba tilhører en bransje som er hardt konkurranseutsatt, og vi har det i ryggraden at vi må tilpasse oss markedet, sier Victor Bengtsson i Siba.
– Vi fortsetter investeringsplanene våre i forhold til Elkjøp Mega Store, og planlegger å åpne 15 slike i løpet av tre år, sier Åshild Indresøvde i Elkjøp.– Vi er på samme nivå som i fjor og vel så det, men forventer ikke at dette vil vedvare, sier Kenneth Baltzersen i Euronics.– Lokaler fra andre bransjer kan bli ledige, og vi sonderer hele tiden dette markedet, sier Philip Straumsheim i Expert– Siba tilhører en bransje som er hardt konkurranseutsatt, og vi har det i ryggraden at vi må tilpasse oss markedet, sier Victor Bengtsson i Siba.
Til toppen