DANSK JA TIL DIGITALRADIO

Et bredt flertall av danske politikere er enige om å droppe videreutviklingen av FM-nettet, heter det i en pressemelding fra Digitalradio Norge.

– Jeg er meget tilfreds med at det har lykkes å skape bred enighet om å utvikle det danske radiomarkedet med henblikk på å forbedre rammene for et mer allsidig og mangfoldig radiotilbud til de danske lytterne. Vi har lagt vekt på behovet for å styrke den kommersielle radiobransjen ved å gi bransjen bedre rammevilkår, slik at flere kommersielle aktører skal få plass i DAB-nettet, sier den danske kulturministeren Carina Christensen.

Live Kaldestad, daglig leder for Digitalradio Norge, mener Norge må følge etter, og roser danske politikere for å ha tatt en viktig og riktig avgjørelse.

– De danske politikerne har forstått at radiobransjen trenger forutsigbarhet for å kunne drive god radio. Kommersielle radiokanaler i hele Skandinavia sliter med dårlige rammebetingelser og mange har falt fra. Resultatet er et stadig dårligere radiotilbud til lytterne, med redusert mangfold og valgfrihet, sier Kaldestad.

Til toppen