Fra venstre Ole Petter Fiskum (Mcare), Roger Tangen (Expert) og Kenneth Gundersen (Infocare CS) i munter passiar når de møtes ved Expert Holmen.

EXPERT ER FREMOVERLENT

– Utfordringen ligger på logistikken, og det er bra at Expert er fremoverlent på dette området.

Det sier daglig leder Ole Petter Fiskum i Mcare. Han anslår at Mcare daglig reparerer mellom 800 og 1.000 mobiltelefoner, og forventer at de vil bli Norges største mobilverksted i løpet av 2011.

– Vi har i dag en markedsandel på cirka 45 prosent, sier Fiskum.

Mcares verksted på Skarnes har 80 ansatte, og de omsetter for nærmere 70 millioner kroner.

– Vi har vært gjennom en snuoperasjon, der vi blant annet la ned avdelingen i Oslo. Vi har gått fra tap til at vi i 2010 tjener penger, sier Fiskum.

Mcare er 100 prosent eid av Telenor-selskapet Kjedehuset.

– De siste årene har reparasjonstiden i snitt gått ned fra seks til tre dager. Den totale servicetiden inkludert transport har bare det siste året gått ned med sju dager, takket være at både Expert og vi har fokusert på dette, sier Kenneth Gundersen, divisjonsdirektør i Infocare CS.

Gundersen forteller at Infocare CS har 220 ansatte og verksteder i Haugesund, Oslo og på Kongsvinger. Servicevolumet er det samme som hos Mcare, 60 prosent av dette er data. Infocare CS er en del av Infocare-gruppen, og håndterer forbrukerelektronikk og data. Infocare AS har aktiviteter i Norden, Russland og Estland.

– Hvordan havnet Mcare og Infocare på Skarnes og Kongsvinger?

– Tilgangen på arbeidskraft er god, med to tekniske skoler i umiddelbar nærhet. Ved å flytte et lite stykke utenfor Oslo senket vi kostnadene og vi får stabil arbeidskraft, sier Fiskum.

Til toppen