Konserndirektørene Jesper Ourø Jensen (t. v.) og Odd Vaagan flagger for Aurora-gruppens sjette nordiske samling.

Faglig og sosialt viktig å samle troppene

– Det er et viktig mål for oss å implementere tCom-konseptet i de andre nordiske landene. Denne samlingen er viktig både faglig og sosialt.

Det sier nordisk konsernsalgsdirektør Odd Vaagan i Aurora-gruppen, som i begynnelsen av juni samlet det nordiske salgskorpset på cirka 70 selgere og logistikkansatte til møte med gruppens viktigste underleverandører.

Aurora-gruppens ”bootcamp” ble arrangert for sjette gang, og arrangementet gikk over tre dager. Som en av de ledende leverandører av tilbehør i Norden har Aurora-gruppen en bredt sammensatt organisasjon med et stort selgerkorps i hvert land. Som kjent gikk det norske selskapet OSK inn som en del av gruppen for noen år siden.

Det første nordiske møtet ble holdt i Norge. Deretter har samlingene vært i Danmark. Nå prøvde man et leir og konferansested i den idylliske sørsvenske bye Höör.

Større og større

– Arrangementet har vokst fra år til år. Det ser ut til at dette stedet i Sverige passer oss veldig godt, også tatt i betraktning av at vi kan komme til å vokse enda mer, sier konsernsalgsdirektør Odd Vaagan.

Programmet har to hoveddeler; intern informasjon og opplæring samt gruppemøter og produktopplæring hos leverandørene.

– På den interne delen av programmet vil vi fortelle hvor vi er, hvor vi skal og strategien vår. Dette var spesielt viktig i år, fordi vi har mange nye ansatte etter oppkjøpet av tCom, sier Vaagan.

– Hva betyr det at medarbeiderne fra flere land møtes?

– Det er veldig viktig for å danne det nettverket vi trenger. I tillegg til det faglige har vi sosialt samvær på kveldstid, og vi har sett at det da blir bygd mange broer mellom de ansatte. Hovedhensikten med hele arrangementet er at det gode skal bli bedre.

Implementering av tCom

Hovedveien for Aurora-gruppen er fortsatt satsing på tilbehør til forbrukerelektronikk.

– Veien vi har lagt videre går ut på å utnytte de store mulighetene vi har og ikke minst får etter oppkjøpet av tCom. De ansatte hos tCom har en enorm kompetanse inne sitt felt, som betyr mye for oss som et tillegg til det vi arbeidet med fra før. Det er et viktig mål for oss å implementere tCom-konseptet i de andre nordiske landene. Den andre veien vi går er å utvikle Aurora Professional med utstyr for oppheng av flatskjerm og projektorer i profesjonell sammenheng, det vil si bruk eksempelvis i konsertsaler, kinoer og flyplasser. Aurora Professional er ikke en hovedvei men en parallellvei for oss som skal gi økt omsetning totalt, sier konsernsalgsdirektør Odd Vaagan.

På Aurora-samlingen ble de ansatte delt inn i grupper som besøkte de enkelte leverandørene. Her forteller Coletta Packenius, salgsdirektør hos Jöllenbeck GmbH, om firmaets nyheter innen merket Speed Link.
De ansatte i tCom-laget, bak fra venstre: Jarle Andersen, Per Frode Rambrant, Arve Aas, Hugo Gabrielsen, Morten Christensen, Kunt Voigt og Cato Lundvold. Foran fra venstre: Torkel Kvammen, Rolf Lundervold, Stig Helmer-Olsen, Arild Vikvald, Jens Christian Christiansen og Emil Andreassen. De bærer på Sissel Wetlesen.
Til toppen