FASTHOLDER KRAVET TIL NTV

Post- og teletilsynet (PT) fastholder at Norges televisjon (NTV) må utlyse minst halvannen signalpakke for at det skal bli reell konkurranse i det digitale bakkenettet. Samferdselsdepartementet får nå saken til endelig avgjørelse.

– Resultatet av behandlingen på klagene fra NTV og RiksTV på PTs vedtak 10. juni 2008 er sendt til Samferdselsdepartementet. Her fastholder PT at NTV må utlyse kapasitet tilsvarende minimum 1,5 signalpakke til en konkurrent til RiksTV for at konsesjonens punkt 4.8 for det digitale bakkenettet skal være oppfylt, heter det på PTs nettsted.

PT viser til at punkt 4.8 i konsesjonen pålegger NTV å tilby kapasitet for konkurrerende betal-TV-tilbud etter analog slukking.

– Kapasiteten skal gjøres tilgjengelig på objektive, ikke-diskriminerende og transparente vilkår. PT mener at forpliktelsene i konsesjonen må forstås ut fra de konkurransehensyn som ble pekt på i utlysingen, og ut fra eierstrukturen i NTV og RiksTV; NRK, TV2 og Telenor er sterke aktører både innen innholdsproduksjon og distribusjon i Norge. Forpliktelsene i punkt 4.8 var eneste tiltak for å ivareta konkurransemessige hensyn utover å tildele konsesjonen. De potensielle gevinstene av konkurranse innad på bakkenettet er derfor spesielt viktige å sikre i Norge, skriver PT.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.7/2008

Til toppen